Bemutatkozás

Publikálatlan Móricz-szövegek kiadására létrehozott pályázatok támogatásából alakult a Móricz-műhely. Munkájának kiindulópontja és alapja a Petőfi Irodalmi Múzeum Kézirattárának Móricz Zsigmond különgyűjteménye, közelebbről az író korábban ismeretlen 1892 és 1913 közötti levelezésének közzététele digitális kritikai kiadás formájában. A levélváltások a magyar irodalomtudomány filológiai portálján, a DigiPhil.hu weboldalon, fakszimile oldalaikkal együtt olvashatók.

A másfél ezer darabból álló, példátlan mennyiségű levélváltás, aligha tekinthető át egészében, pedig a kéziratokba rejtett történetekben a korai Móricz-életrajz szokatlan dimenzióban mutatkozik meg: levél-párbeszédekben elbeszélve. Az író-főszereplő, az őt körülvevő személyek és sorsok, valamint a múlt század életkörülményeinek megismeréséhez tágabb értelmezői keretre van szükség, mint amit a tudományos kiadás meg tud jeleníteni. A leveleket kísérő jegyzetapparátus az elvégzett kutatások végeredményét, lehetséges tartalmaik töredékét használja fel, viszont a feltárt adatok további kérdések kiindulópontjai lehetnek.

A honlap létrehozásának alapgondolata, hogy a kutatócsoport olvasási stratégiát nyújtson a látogatónak arról, hogyan kezdjen tájékozódni a levélrengetegben, hogyan értse a száz évvel ezelőtti beszédtárgyak és üzenetek tartalmait. Tematikus szigeteket teremt, melyek közérthető, összefoglalható ismereteket tartalmaznak ugróponttal a levelezésre. A műhely megosztja a kéziratok filológiai titkainak és digitális rögzítésük útvesztőinek tapasztalatát, miközben kinyitja a levelek borítékait, ha kell, a bélyegek alá néz, vagy szétszóródott levelek oldalait párosítja. Így oszthatja meg azt a kutató szerepre jellemző gondolkodási folyamatot, ahogyan minden nap kapcsolatba lép kutatási tárgyaival. A honlap betekintést nyújt az írói életrajz eseményeinek történeti hátterébe is, a levelekben elbeszélt történetek ugyanis egy korszak kivételesen személyes közvetítésű tükrei. Bemutatja azokat a hiányzó kapcsolódási pontokat, melyek az említett helyek, idők, személyek nyomán a különgyűjtemény mindeddig ismeretlen kézirataihoz, és az életmű olvasásra váró további tartományaihoz vezetnek.