Felhívás együttműködésre

A Petőfi Irodalmi Múzeum Magyar Könyv- és Fordítástámogatási Irodája szerepet vállal magyar szerzők műveinek idegen nyelven történő külföldi megjelentetésében, ezzel tovább bővítve szakmai tevékenységét.

A külföldi megjelentetés eredményességéhez elengedhetetlen az adott nyelvterület, illetve ország kulturális sajátosságainak, aktuális kiadói tendenciáinak, olvasási szokásainak ismerete, erre tekintettel Intézményünk megfelelő háttérrel és tapasztalattal rendelkező külföldi kiadókkal kíván partneri kapcsolatokat kiépíteni.

Az együttműködés kialakításához külföldi székhelyű kiadók konkrét projekt javaslatait várjuk magyar szerző szépirodalmi illetve történelmi / kultúrtörténeti non-fiction művének megjelentetésére.

Intézményünk az együttműködés keretében igény szerint szakmai segítséget nyújt: pl. szakmai anyagok, kapcsolatfelvétel magyar irodalmi szakértőkkel, fotók, egyéb marketing eszközök rendelkezésre bocsátása.
Intézményünk továbbá részt vállal a fordítási költségek rendezésében (40-60% arányban, speciális esetben ettől eltérő arányban). A fordítás költségét a partner előlegezi meg, a fordítási költség Intézményünk által finanszírozni vállalt része a mű megjelenését követően, számla ellenében kerül átutalásra, amint a külföldi partner igazolja a fordítói honorárium kifizetésének megtörténtét, és az együttműködés szerinti számú példányt megküldi a könyvből.
Az együttműködés keretében a külföldi partner feladata az idegen nyelvű fordítás elkészíttetetése, a mű nyomdai előkészítése, kinyomtatásának és terjesztésének megvalósítása. A partner viseli mindezen lépések költségeit, valamint megelőlegezi a fordítási költség Intézményünk által finanszírozni vállalt részét.

Projekt javaslatot külföldi székhelyű kiadó nyújthat be a következő tartalommal:
• adatlap
• a szerző, a könyv, a fordító és a kiadó rövid bemutatása (utolsó katalógus)
• a jogtulajdonossal kötött szerződés másolata
• a fordítóval kötött szerződés másolata
Folyamatban lévő projektek is benyújthatók, amennyiben még nem jelent meg az idegen nyelvű könyv.


A projekteket az Intézményünk által felkért szakmai bizottság értékeli elsősorban az alábbi szempontok alapján:
• a mű irodalmi ill. tudományos értéke
• a sikeres kiadás esélye (kiadó tapasztalatai, kiváló fordítás, eredményes terjesztés)
• kiadáshoz fűződik-e különleges szempont (évforduló, kulturális rendezvény-sorozathoz illeszkedés)
Az együttműködési lehetőségre vonatkozó döntésről a benyújtási határidőt követő nyolc héten belül küldünk értesítést.
Intézményünk a kiválasztott projektekre együttműködési szerződést köt. A külföldi partner az együttműködési szerződésben meghatározott számú műpéldány megküldésével igazolja a mű megjelentetését, valamint a fordító nyilatkozatával a fordítói honorárium kifizetését.
A megjelenési határidő az együttműködési szerződés megkötésétől számított két év.

Benyújtás módja: egy példányban
- postai úton: cím: Petőfi Irodalmi Múzeum, 1053 Budapest, Károlyi u. 16.
- vagy elektronikusan: applications@pim.hu címre

Benyújtási határidő : 2019. március 31. (a postabélyegző dátumát vesszük figyelembe)
Az együttműködési projektekre fordítható teljes keretösszeg a 2018. évben: 18 M Ft volt.

Jelenkezési lap letölthető a lap alján.