Térey János-konferencia: felhívás

Térey János (1970–2019) művei szerzőjük pályája kezdetétől mindig komoly visszhangot váltottak ki, és fontos kezdeményező és ízlésformáló szereppel bírtak a kortárs magyar irodalom beszédmódjainak és poétikai törekvéseinek alakulásában. Publicisztikái, nyilatkozatai pedig a kulturális élet, a társadalom és a politika kérdéseiben is meghatározók, gyakran vitára indítók voltak.

Térey váratlan halálával irodalmi életműve lezárult. A személyére irányuló emlékezeti gesztusok eredményein, a kultusz megnyilvánulásain túl azonban az átfogóbb, tudományos megközelítések belátásait, kérdésfeltevéseit is érdemes szélesebb körben megismertetni az olvasókkal. Ezt Térey életművének gazdagsága és sokrétűsége éppúgy indokolja, mint sajátos kanonikus pozíciója. Azért szervezünk interdiszciplináris Térey-konferenciát, hogy irodalomtörténészek, filológusok, színháztudósok, muzeológusok és a Térey-olvasók szélesebb közössége megvitathassa, melyek azok a nézőpontok, ahonnan ez a jelentős életmű megnyitható az újabb, problémaérzékeny értelmezések számára.

 

A konferenciára húsz perces előadásokat várunk. Tervezett szekciók, illetve témajavaslatok:

 

  • Térey művei a magyar és világirodalmi hagyomány, illetve a kortárs szövegek hálózatában
  • Nemzedéki problémák: a 90-es évek Térey-szövegei mint a rendszerváltáskor induló írógeneráció reprezentánsai?
  • A Térey-próza helye a 2010-es évek magyar irodalmában
  • Férfi- és női szerepek, társadalmi nemek viszonyai Térey írásaiban
  • A Térey-művek politikai olvasati lehetőségei
  • Terek és szövegek: építészet, városok és tájak Térey életművében
  • Térey a színházban: a drámák recepciója, Térey drámafordításai
  • Műfajelméleti kérdések Térey műveiben
  • Az életmű társművészeti kapcsolatai (képzőművészet, opera, film)
  • Át- és újraírások: az életmű belső kapcsolatrendszere, Térey-filológia  

 

Jelentkezni maximum 2500 leütés terjedelmű absztrakttal lehet a tereykonferencia2022@gmail.com címen.

A jelentkezés határideje 2022. július 31.

 

A konferencia időpontja: 2022. október 27-28.

 

A konferencia helyszíne: Petőfi Irodalmi Múzeum, PIM Szomszéd (1053 Budapest, Ferenczy István utca 26.)

 

Kérdés esetén készséggel állnak rendelkezésre a szervezők:

 

Balajthy Ágnes (DE BTK) abigel0925@gmail.com

Melhardt Gergő (PIM, PTE BTK) melhardt.gergo@pim.hu

Radnai Dániel Szabolcs (PTE BTK)  spacerock62@gmail.com