Középiskolások

Félrefordító

fűzfapoéták játéka

Emlékszünk-e vajon kinek a fordításában olvastuk a Rómeó és Júliát, a Bűn és bűnhődést, vagy éppen Homéroszt? Ki lehet az a szövegek mögött megbújó, rejtélyes ember, aki számunkra sokszor ismeretlen nyelvek közt tolmácsol és akit ennyire elkerül a reflektorfény? Iparos mesterember, ihletett művész vagy netán maga a Műfordító-gép? Hogyan fordított Babits Mihály, Devecseri Gábor vagy Szabó Lőrinc a 20. században és hogyan dolgozik ma Parti Nagy Lajos és Tandori Dezső?

A foglalkozás során a diákok választ kapnak mindezekre a kérdésekre és maguk is megtapasztalhatják, milyen nehéz és kalandos vállalkozás a (mű)fordítás, és milyen szórakoztató is lehet játszani a nyelvvel.

Időtartam: 1,5 óra

Ára: 400 Ft diákonként (belépőjegy ára) + 4000 forint a foglalkozás díja

Kapcsolódó kiállítás/helyszín: Műfordítógép - a műfordítás műhelyei (PIM)

s lesz „a világ otthonunk”?

Az 1956-os forradalom és szabadságharc sorsfordító eseménye volt a XX. századi magyar történelemnek, és számos emigrációba kényszerült művésznek, írónak.

Mit olvashatunk ki a külföldi, átmeneti menekültállomásokon készült portrék meggyötört vagy éppen reménykedő arcaiból? Mi hogyan döntöttünk volna, ha a maradás és a távozás között kellett volna választani? Hogyan konstruálódik a személyes és a kollektív múlt? Van-e igazság?

A foglalkozás során a kérdésekre a diákok maguk keresik saját válaszaikat, a kiállításban fellelhető élettörténeteken (Agota Kristof, Ata Kandó, Bálint Endre, Ignotus Pál, Márai Sándor, Sylvia Plachy) keresztül, hogy személyes viszonyt építsenek múlttal, elnyomással, szabadsággal, meneküléssel.

Időtartam: 1,5 óra

Ára: 400 Ft diákonként (belépőjegy ára) + 4000 forint a foglalkozás díja

Kapcsolódó kiállítás/helyszín: "Ilyen nagy dolog a Szabadság?..." emigráció - forradalom – művészet (PIM)

Étel és Irodalom

Nem csak Szindbád a magyar irodalom egyetlen ínyence. Kinek mit jelentett egy tál étel? A foglalkozás során kiderül, milyen szerteágazó irodalom és evés kapcsolata. Miért jut Jókairól elsőként a bableves az eszünkbe? Hogyan ünnepelték Máraiék a Húsvétot? Mire vágyakozott az éhező József Attila? Hogyan lehetett az étel a veszte Kis Jánosnak, Móricz Zsigmond Tragédiájában?

S milyen viszonyban volt az étkezéssel Arany János, Kosztolányi Dezső és családja, Karinthy Frigyes, Krúdy Gyula, Örkény István, Pilinszky János és Petri György?

Időtartam: 1,5 óra

Ára: 400 Ft diákonként (belépőjegy ára) + 4000 forint a foglalkozás díja

Kapcsolódó kiállítás/helyszín: Írói fogások - terítéken az irodalom (PIM)

Ki vagyok én?

A tárlat feldolgozása során annak járunk utána, hogy hányféle módon válaszolta meg maga a költő a versben feltett kérdést. Milyen foglalkozásokon át vezetett a költővé válás útja? 

Gimnazistáknál az identitás és kultusz fogalmát bevezetve közelítjük meg egy írói életmű elmesélhetőségének kérdését. A foglalkozás során asszociációs játékot, drámajátékot, egyéni és csoportos munkaformákat alkalmazunk.

Időtartam: 1,5 óra

Ára: 300 Ft diákonként (belépőjegy ára) + 4000 Ft csoportonként (foglalkozás díja) 

Kapcsolódó kiállítás/helyszín: „Ki vagyok én? Nem mondom meg...” – Petőfi választásai (PIM)

Vonzások és választások

A foglalkozás célja az, hogy közelebb hozza Petőfi Sándort mint embert a diákokhoz, és érzékenyítse a tanulókat a költő életútját átszövő választás- és döntéshelyzetek iránt. A foglalkozás során a diákok csoportokban, különböző drámapedagógiai munkaformákban dolgoznak, így mélyebben megismerkednek a döntéshelyzetek dinamikájával és Petőfi személyiségével. A foglalkozás végén közösen értelmezzük a feldolgozottakat, majd a költő életének végső, egyik legnehezebb döntéshelyzetére fókuszálunk. 

Időtartam: 1,5 óra

Ára: 300 Ft diákonként (belépőjegy ára) + 4000 Ft csoportonként (foglalkozás díja) 

Kapcsolódó kiállítás/helyszín: „Ki vagyok én? Nem mondom meg...” – Petőfi választásai (PIM)

A vádlott: Petőfi

A foglalkozás során a diákok egy fiktív tárgyaláson vesznek részt, amelynek témája Petőfi Sándor alkalmassága a katonai pályára. A tárgyalás megtörtént eseményeken alapul, a költő életének egy valós pillanatába nyernek betekintést a tanulók. A foglalkozás a drámapedagógia módszereire épül, a diákok Petőfi életének egy-egy szereplőjét keltik életre, és ők maguk döntenek a költő további sorsáról.

Időtartam: 1 óra

Ára: 4000 Ft csoportonként (foglalkozás díja) 

Kapcsolódó kiállítás/helyszín: „Ki vagyok én? Nem mondom meg...” – Petőfi választásai (PIM)

Érettségi tételeim – Életmű: Petőfi Sándor tájköltészete

A középszintű érettségihez igazodva kínáljuk ezt a múzeumi órát, melynek során a kiállítást az általunk válogatott tájversek segítségével dolgozzuk fel a diákokkal. A tanulók kooperatív készségére és kreativitására építve csoportokban kutatnak tárgyak után, majd a romantika mint stílustörténeti korszak kerül elemzésre festmények és Petőfi-versek segítségével. 

Időtartam: 1,5 óra 

Ára: 300 Ft diákonként (belépőjegy ára) + 4000 Ft csoportonként (foglalkozás díja) 

Kapcsolódó kiállítás: „Ki vagyok én? Nem mondom meg...” – Petőfi választásai (PIM)

Ismerjük meg a Petőfi Irodalmi Múzeumot! – Érettségi tétel: regionális kultúra

A múzeum történetének, gyűjteményének és programjainak rövid bemutatása.
A múzeumi bolt kínálata, kiadványaink, valamint honlapunk megismerése. A foglalkozáshoz hozzátartozik egy választott kiállítás megtekintése. Regionális kultúra témakörben érettségi tételnek ajánljuk.

Időtartam: 1,5 óra

Ára: 300 Ft diákonként (belépőjegy ára) + 4000 Ft/csoport (a foglalkozás díja)
Kapcsolódó kiállítás/helyszín: „Ki vagyok én? Nem mondom meg...” – Petőfi választásai (PIM)

„Pár nap múlva Pesten leszek, lakásom: Veres Pálné utca 4.” 

Mi a jelentősége e lakásnak az Ady-életmű szempontjából? 

A foglalkozás során a századforduló lakhatási viszonyaiba is betekintve közelítünk a költői életműhöz, ezen belül kiemelten a Csinszkával való ismeretség időszakára fókuszálunk. Verseken és fotókon keresztül kalandozunk az Ady teremtette költői világban. 

Időtartam: 1 óra 

Ára: 250 Ft diákonként (belépőjegy ára) + 4000 Ft csoportonként (foglalkozás díja) 

Kapcsolódó kiállítás/helyszín: Ady Emléklakás

 

Vendégségben Ady-Csinszka otthonában 

A rendhagyó irodalomórán Ady Endre életrajzának tükrében verses tárlatvezetésen vehetnek részt a látogató csoportok.

Időtartam: 1 óra

Ára: 250 Ft diákonként (belépőjegy ára) + 4000 Ft csoportonként (foglalkozás díja)

Kapcsolódó kiállítás / Helyszín: Ady Emléklakás

„Szeretném magam megmutatni”

A foglalkozás kifejezetten a Facebook-generációt szólítja meg, az ő ismereteiket mozgósítja irodalmi kérdések elmélyítéséhez. A profilképek elemzésén keresztül a vizualitás és az imázsépítés kapcsolatát dolgozzuk fel interaktív módon. Ezzel vezetjük be a klasszikus modernség egyéniségkultuszának összetett irodalmi témáját. A foglalkozás második részében magyar írók fotóportréit és versben megalkotott személyiségüket elemezzük. Célunk, hogy a diákok közelebb kerüljenek Ady Endre én-központú költészetének befogadásához.

Időtartam: 1 óra

Ára: 250 Ft diákonként (belépőjegy ára) + 4000 Ft csoportonként (foglalkozás díja) 

Kapcsolódó kiállítás/helyszín: Ady Emléklakás

Ünnepi kínálatunk a március 15-i nemzeti ünnepre

Minden tanévben készülünk a márciusi nemzeti ünnepünkre. Előzetes egyezetés alapján különböző programokat ajánlunk általános iskolások számára: Pilvax kávéház, Petőfitness múzeumi akadályverseny, 12 pont és Nemzeti dal nyomtatás a Landerer és Heckenast nyomda eredeti nyomdagépén.

Kapcsolódó kiállítás/helyszín: PIM

Ha a palota beszélni tudna…

A Károlyi-palota rejtett zugainak felfedezése közben a diákok megismerhetik a neoklasszicista épület és a Károlyi család történetét. 

Időtartam: 1 óra

Ára: 300 Ft/fő+ 4000 Ft csoportonként (vezetés díja)

Kapcsolódó kiállítás/helyszín: PIM

Saját könyvtáram

A Petőfi Irodalmi Múzeum ex libris gyűjteményéből tartott rövid bemutatót követően saját ex libris elkészítése meglepetéssel, játékkal. Az elkészült alkotásokat a résztvevők hazavihetik.

Időtartam: 45 perc
Ára: 400 Ft diák 

Kapcsolódó kiállítás/helyszín: PIM