Középiskolások

For the Love of Reading!

museum workshop focusing on developing cultural competence and English language usage

 

When you think of a happy, serene winter night do warm socks, a cup of tea and a good book come to your mind? Do you feel comfortable in a fictional world and would you love to live with your favourite characters there? Do you agree with Einstein that the only thing you absolutely need to know is the location of the library?

Or are you the opposite, who does not understand why some people read and tell stories about their books and cry when the nicest character dies?

If you have any thoughts on the topic of books and reading, then this workshop is for you. During the 90 minutes, we look at and discuss memes, texts and videos related to the topic, share our experiences and ideas, and together we try to find out what makes reading irretrievable and essential to survival.

 

Age group: 16+

Length: 90 minutes

Price: 300 HUF per student (entrance ticket) + 6000 HUF (the price of the workshop)

The workshop is not related to any particular exhibition, it takes place in a seperate room in the museum.

Félrefordító

fűzfapoéták játéka

Emlékszünk-e vajon kinek a fordításában olvastuk a Rómeó és Júliát, a Bűn és bűnhődést, vagy éppen Homéroszt? Ki lehet az a szövegek mögött megbújó, rejtélyes ember, aki számunkra sokszor ismeretlen nyelvek közt tolmácsol és akit ennyire elkerül a reflektorfény? Iparos mesterember, ihletett művész vagy netán maga a Műfordító-gép? Hogyan fordított Babits Mihály, Devecseri Gábor vagy Szabó Lőrinc a 20. században és hogyan dolgozik ma Parti Nagy Lajos és Tandori Dezső?

A foglalkozás során a diákok választ kapnak mindezekre a kérdésekre és maguk is megtapasztalhatják, milyen nehéz és kalandos vállalkozás a (mű)fordítás, és milyen szórakoztató is lehet játszani a nyelvvel.

Időtartam: 1,5 óra

Ára: 400 Ft diákonként (belépőjegy ára) + 4000 forint a foglalkozás díja

Kapcsolódó kiállítás/helyszín: Műfordítógép - a műfordítás műhelyei (PIM)

 

Ki vagyok én?

A tárlat feldolgozása során annak járunk utána, hogy hányféle módon válaszolta meg maga a költő a versben feltett kérdést. Milyen foglalkozásokon át vezetett a költővé válás útja? 

Gimnazistáknál az identitás és kultusz fogalmát bevezetve közelítjük meg egy írói életmű elmesélhetőségének kérdését. A foglalkozás során asszociációs játékot, drámajátékot, egyéni és csoportos munkaformákat alkalmazunk.

Időtartam: 1,5 óra

Ára: 300 Ft diákonként (belépőjegy ára) + 4000 Ft csoportonként (foglalkozás díja) 

Kapcsolódó kiállítás/helyszín: „Ki vagyok én? Nem mondom meg...” – Petőfi választásai (PIM)

Vonzások és választások

A foglalkozás célja az, hogy közelebb hozza Petőfi Sándort mint embert a diákokhoz, és érzékenyítse a tanulókat a költő életútját átszövő választás- és döntéshelyzetek iránt. A foglalkozás során a diákok csoportokban, különböző drámapedagógiai munkaformákban dolgoznak, így mélyebben megismerkednek a döntéshelyzetek dinamikájával és Petőfi személyiségével. A foglalkozás végén közösen értelmezzük a feldolgozottakat, majd a költő életének végső, egyik legnehezebb döntéshelyzetére fókuszálunk. 

Időtartam: 1,5 óra

Ára: 300 Ft diákonként (belépőjegy ára) + 4000 Ft csoportonként (foglalkozás díja) 

Kapcsolódó kiállítás/helyszín: „Ki vagyok én? Nem mondom meg...” – Petőfi választásai (PIM)

Az ember és a polgár - Petőfi Apostola

A foglalkozás során Petőfi egy sokáig negligált alkotását, az Apostolt vizsgáljuk meg. A műben előbukkanó fő témák nyomán kutatunk ezután Petőfi Sándor életének négy jelentősebb fordulópontja után. Az interaktív, alkotó csapatmunkára épülő tevékenységek lehetőséget biztosítanak a diákoknak, hogy hangot adjanak saját véleményüknek, gondolataiknak, és egy személyes kapcsolatot hozzanak létre a művel és a költővel.

Időtartam: 1,5 óra

Ára: 300 Ft diákonként (belépőjegy ára) + 4000 forint a foglalkozás díja

Kapcsolódó kiállítás/helyszín: „Ki vagyok én? Nem mondom meg...” – Petőfi választásai (PIM)

A vádlott: Petőfi

A foglalkozás során a diákok egy fiktív tárgyaláson vesznek részt, amelynek témája Petőfi Sándor alkalmassága a katonai pályára. A tárgyalás megtörtént eseményeken alapul, a költő életének egy valós pillanatába nyernek betekintést a tanulók. A foglalkozás a drámapedagógia módszereire épül, a diákok Petőfi életének egy-egy szereplőjét keltik életre, és ők maguk döntenek a költő további sorsáról.

Időtartam: 1 óra

Ára: 4000 Ft csoportonként (foglalkozás díja) 

Kapcsolódó kiállítás/helyszín: „Ki vagyok én? Nem mondom meg...” – Petőfi választásai (PIM)

Érettségi tételeim – Életmű: Petőfi Sándor tájköltészete

A középszintű érettségihez igazodva kínáljuk ezt a múzeumi órát, melynek során a kiállítást az általunk válogatott tájversek segítségével dolgozzuk fel a diákokkal. A tanulók kooperatív készségére és kreativitására építve csoportokban kutatnak tárgyak után, majd a romantika mint stílustörténeti korszak kerül elemzésre festmények és Petőfi-versek segítségével. 

Időtartam: 1,5 óra 

Ára: 300 Ft diákonként (belépőjegy ára) + 4000 Ft csoportonként (foglalkozás díja) 

Kapcsolódó kiállítás: „Ki vagyok én? Nem mondom meg...” – Petőfi választásai (PIM)

Ismerjük meg a Petőfi Irodalmi Múzeumot! – Érettségi tétel: regionális kultúra

A múzeum történetének, gyűjteményének és programjainak rövid bemutatása.
A múzeumi bolt kínálata, kiadványaink, valamint honlapunk megismerése. A foglalkozáshoz hozzátartozik egy választott kiállítás megtekintése. Regionális kultúra témakörben érettségi tételnek ajánljuk.

Időtartam: 1,5 óra

Ára: 300 Ft diákonként (belépőjegy ára) + 4000 Ft/csoport (a foglalkozás díja)
Kapcsolódó kiállítás/helyszín: „Ki vagyok én? Nem mondom meg...” – Petőfi választásai (PIM)

„Pár nap múlva Pesten leszek, lakásom: Veres Pálné utca 4.” 

Mi a jelentősége e lakásnak az Ady-életmű szempontjából? 

A foglalkozás során a századforduló lakhatási viszonyaiba is betekintve közelítünk a költői életműhöz, ezen belül kiemelten a Csinszkával való ismeretség időszakára fókuszálunk. Verseken és fotókon keresztül kalandozunk az Ady teremtette költői világban. 

Időtartam: 1 óra 

Ára: 250 Ft diákonként (belépőjegy ára) + 4000 Ft csoportonként (foglalkozás díja) 

Kapcsolódó kiállítás/helyszín: Ady Emléklakás

 

Vendégségben Ady-Csinszka otthonában 

A rendhagyó irodalomórán Ady Endre életrajzának tükrében verses tárlatvezetésen vehetnek részt a látogató csoportok.

Időtartam: 1 óra

Ára: 250 Ft diákonként (belépőjegy ára) + 4000 Ft csoportonként (foglalkozás díja)

Kapcsolódó kiállítás / Helyszín: Ady Emléklakás

„Szeretném magam megmutatni”

A foglalkozás kifejezetten a Facebook-generációt szólítja meg, az ő ismereteiket mozgósítja irodalmi kérdések elmélyítéséhez. A profilképek elemzésén keresztül a vizualitás és az imázsépítés kapcsolatát dolgozzuk fel interaktív módon. Ezzel vezetjük be a klasszikus modernség egyéniségkultuszának összetett irodalmi témáját. A foglalkozás második részében magyar írók fotóportréit és versben megalkotott személyiségüket elemezzük. Célunk, hogy a diákok közelebb kerüljenek Ady Endre én-központú költészetének befogadásához.

Időtartam: 1 óra

Ára: 250 Ft diákonként (belépőjegy ára) + 4000 Ft csoportonként (foglalkozás díja) 

Kapcsolódó kiállítás/helyszín: Ady Emléklakás

Ünnepi kínálatunk a március 15-i nemzeti ünnepre

Minden tanévben készülünk a márciusi nemzeti ünnepünkre. Előzetes egyezetés alapján különböző programokat ajánlunk általános iskolások számára: Pilvax kávéház, Petőfitness múzeumi akadályverseny, 12 pont és Nemzeti dal nyomtatás a Landerer és Heckenast nyomda eredeti nyomdagépén.

Kapcsolódó kiállítás/helyszín: PIM

Ha a palota beszélni tudna…

A Károlyi-palota rejtett zugainak felfedezése közben a diákok megismerhetik a neoklasszicista épület és a Károlyi család történetét. 

Időtartam: 1 óra

Ára: 300 Ft/fő+ 4000 Ft csoportonként (vezetés díja)

Kapcsolódó kiállítás/helyszín: PIM

Saját könyvtáram

A Petőfi Irodalmi Múzeum ex libris gyűjteményéből tartott rövid bemutatót követően saját ex libris elkészítése meglepetéssel, játékkal. Az elkészült alkotásokat a résztvevők hazavihetik.

Időtartam: 45 perc
Ára: 400 Ft diák 

Kapcsolódó kiállítás/helyszín: PIM