Sugár Fanni, A tálca

A regény minden szereplője, karaktere, eseménye, tárgya arra sarkallt, hogy megtaláljam azt a tárgyat, mely kifejezheti az “édesannaságot”. Számomra a legfontosabb cél az volt, hogy megjelenítsem Anna kiszolgáltatott helyzetét. Az úr cseléd alé-fölérendeltségi viszonyon, ami átszövi a regényt, hosszasan eltöprengtem. Először a méltóságos asszonnyal, majd Jancsi úrfival létrejött kapcsolatát figyeltem meg.Anna és Vizyné kapcsolata bonyolultabbnak, ellentmondásosabbnak tűnt puszta úri-cseléd viszonynál. Viziné, ha Anna a közelében volt bizalmas információkat osztott meg vele és betegesen ragaszkodott hozzá (lásd Vizyné drámai kitörése és könyörgése a házassági ajánlatkor), de az úri társaság előtt lekezelő viselkedést tanúsított felé. Helyzete nem csak nehezen értelmezhető és ambivalens hanem sokszorosan - érzelmileg és gazdaságilag is- kiszolgáltatott.A fiatal Úrfival való szerelmi viszonya esetében a naivitás, kötelességtudat és önmegadó alárendelődés jellemzi a viselkedését. Ebből is látszik, hogy feltétel nélkül megbízott a munkaadóiban, ők viszont ezt a bizalmat soha nem szavazták meg az irányába vagy ha igen felszínes és semmitmondó módon.

 

 

Ennek kapcsán született meg bennem az akkoriban a cselédek által a különböző étkezések tálalásához használt tálca, mely szimbolikus jelentést hordoz magában és reflektál az úr-cseléd kiszolgáltatott helyzetre is: terheket cipel, kiszolgál, segítséget nyújt, készültségben áll, stabilitást tükröz de a használójától függően lehet törékeny, és instabil is. A tálca körkörös ovális befelé szűkülése szimbolizálja a nőiséget a piros szín Anna szándékát sejteti, valamint utal a mű végén bekövetkezett tragédiára.