Programok az Ady Emlékmúzeumban

Egymás otthonai

Beszélgetéssorozat az Ady Emlékmúzeumban

 Egy új beszélgetéssorozatot indítunk Ady Endre és pesti otthona kapcsán, amellyel azokat az érdeklődőket szeretnénk megszólítani, akik arra vállalkoznának, hogy bepillantanak a „kulisszák mögé”, és tágabb távlatokra kíváncsiak. Miért érdekes ma nekünk, miként tudunk kapcsolódni – mi rokon, mi idegen? Sorozatunk célja a sokrétűség és több nézőpontúság általi összefüggések feltárása, fókuszba állítása, a mélyben munkáló dinamikák tettenérése, amelyek mindent áthatnak, és hasonlóan meghatároznak bennünket is, valamint, hogy az emberi oldal, tényezők kidomborítása által közelebb hozzuk a résztvevőkhöz a költőt. Árnyalódhat a benyomásunk személyekkel, tettekkel, irányultságokkal vagy éppen béklyókkal kapcsolatban, és ezek ma is tanulságosak lehetnek számunkra. Ebből kifolyólag, reményeink szerint egy komplexebb és egyben hívebb képet kaphatunk Ady Endréről és egyetlen feleségéről, Boncza Bertáról, azaz Csinszkáról.

Betekintést nyerhetnek az Ady-házaspár életébe, illetve abba az előtörténetbe, ami fényt deríthet az egymásba kapaszkodás mögött húzódó erőkre. Mindeközben felsejlik a kor, az akkori élet, a korabeli szokások. Elmélkedünk az imázs, kultusz fogalma mentén, a hagyományteremtés eszmei mivoltáról, a megőrzés elvi és gyakorlati kérdésfelvetéseinek tendenciáiról a múzeumi lét és attitűd terén, ily módon képet alkotva a restaurálás és kiállításrendezés körüli problematikákról.

Mindezt a hajdani Ady-lakásban, amelynek különlegességét és fontosságát az adja, hogy Ady Endre egyetlen saját lakása – a felesége révén –, otthona, első és egyben sajnos utolsó bejelentett állandó lakcíme volt. Ez ma emléklakás-múzeum, a Petőfi Irodalmi Múzeum filiáléja.

Várjuk Önöket egy családias diskurzusra egy-egy érdekes tematika mentén – hat alkalmon keresztül minden hónap első péntek délutánján.

 

Mindennemű hagyatékunk

Egymás otthonai I.

Az otthonra lelt „városi bujdosó” költő köré felfűzött beszélgetéssorozat nyitó alkalma Ady Endre és Boncza Berta írásos és tárgyi hagyatékát járja körül. Ady és Csinszka levelezése egyaránt terjedelmes, és eme jelentős mennyiségben ránk maradt, hiteles, érdekes és értékes forrásanyag segítségül szolgál a kutatások, az utókor számára, nagyban hozzájárul ahhoz, hogy minél inkább helytálló fogalmunk legyen, minél élesebb képet kapjunk a zseniről – a Nemzet és az Ember sorsát firtató gondolatairól, a magánjellegű érzelmeiről, valamint a szűkebb és tágabb környezetéről, az ahhoz való viszonyulásáról. Ezt kiegészíti az Ady-család tárgyegyüttese – országhatártól függetlenül –, amely szintén jelentős mementója Ady Endrének.

Résztvevő beszélgetőpartnerek:

Benkő Andrea a Stációk és Tárgyak – Ady Endre és az Ady-család tárgyi hagyatéka digitális katalógus (2014.) szerkesztője

Zeke Zsuzsanna irodalomtörténész, a PIM muzeológusa, a Talán minden, talán semmi. Ady Endre és Boncza Berta pesti otthona (2020.) című könyv szerkesztője

február 4.

péntek, 17:00

A program belépőjeggyel látogatható.