Szalagyi Csilla

Szalagyi Csilla

Életrajz

2001-ben diplomázott a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karának magyar és német szakán.

2001-2006 között középiskolai tanár.

Jelenleg a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Irodalomtudományi Doktori Iskolájának abszolutóriumot szerzett hallgatója. Doktori értekezésének témája Takács Zsuzsa költészete.

Írásai 2011-től jelentek meg az Irodalomismeret, Vigilia, Műhely, Pannonhalmi Szemle, Új Forrás, Kortárs folyóiratokban.

 

A Digitális Irodalmi Akadémia Takács Zsuzsa-szakértője 2017-től.

 

Bibliográfia

Megjelenései gyűjteményes kötetekben

Test-konceptusok és test-reprezentációk az irodalomban és a kultúrában. (Szerk.: Boros Oszkár [et al.]) Budapest, Gondolat, 2014.

Babits és kortársai. (Szerk.: Majoros Györgyi, Sipos Lajos, Tompa Zsófia.) Budapest, Napkút Kiadó, 2015.

Térérzékelések – térértelmezések. (Szerk.: Ádám Anikó, Radvánszky Anikó.) Budapest, Kijárat Kiadó, 2015.

Kötetszerkesztés

Takács Zsuzsa: A Vak Remény, Magvető, 2018.