Szalagyi Csilla

Szalagyi Csilla

Életrajz

1975-ben született Budapesten. 2001-ben diplomázott a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karán magyar és német szakon. PhD tanulmányait szintén itt végezte 2010-2013 között. Doktori fokozatot 2021-ben szerzett. A Szépírók Társaságának tagja.

Takács Zsuzsa költészetéről szóló írásai 2011 óta jelennek meg.

Takács Zsuzsa: A Vak Remény (2018) című életműkötetét szerkesztette.

Monográfiája Takács Zsuzsa költészetéről 2022-ben jelent meg.

 

A Digitális Irodalmi Akadémia Takács Zsuzsa-szakértője 2017-től.

 

Bibliográfia

Önálló kötet

Takács Zsuzsa költészete. Monográfia. 2022. Budapest., L’Harmattan, 264 p.

Megjelenései gyűjteményes kötetekben

Test-konceptusok és test-reprezentációk az irodalomban és a kultúrában. (Szerk.: Boros Oszkár [et al.]) Budapest, Gondolat, 2014.

Babits és kortársai. (Szerk.: Majoros Györgyi, Sipos Lajos, Tompa Zsófia.) Budapest, Napkút Kiadó, 2015.

Térérzékelések – térértelmezések. (Szerk.: Ádám Anikó, Radvánszky Anikó.) Budapest, Kijárat Kiadó, 2015.

Kötetszerkesztés

Takács Zsuzsa: A Vak Remény, Magvető, 2018.