Zilahy Lajos

Zilahy Lajos

Életrajz

Regény és színműíró, szerkesztő. Budapesten jogot végzett, majd ügyvédi irodában helyezkedett el. 1914-ben bevonult katonának, súlyos sebesülése miatt leszerelték. Újságíróként dolgozott a Magyar Figyelő és a Déli Hírlap munkatársaként. Első önálló kötetében, 1916-ban versekkel jelentkezett. A Tanácsköztársaság idején, 1919 végéig, Bécsben élt. 1920-tól színműveivel, 1922-től regényeivel tűnt fel. 1925-től a Kisfaludy Társaság tagjává választották. Kora ünnepelt szerzője volt; színdarabjait sorra mutatták be, regényeiből filmadaptációk születtek. 1927-től a Budapesti Hírlap, 1929-től az Est-lapok munkatársaként dolgozott. Az Új Szellemi Front megalakításával közelíteni kívánta a népi írók és Gömbös Gyula nézeteit, de próbálkozása kudarcba fulladt. 1934-36 között a Magyarország, 1940-44 között a Híd szerkesztője volt. 1941-ben Pegazus néven filmvállalatot alapított. Szembefordult a fasizmussal, társadalmi reformokat hirdetett, Kitűnőek iskolája néven alapítványt létesített tehetséges fiatalok számára. 1945-től az MTA levelező tagja lett. 1948-ban az Egyesült Államokba emigrált. Az 1950-es években házat vett Jugoszláviában, s gyakran tartózkodott Újvidéken. Fontolgatta a végleges hazatelepülést Magyarországra, terve végrehajtásában azonban megakadályozta 1974-ben bekövetkezett halála. Végakaratának megfelelően Budapesten temették el.