Németh László levele Vezér Erzsébethez

Németh László levele Vezér Erzsébethez

Intézményünk kutatóinak, munkatársainak kéziratos hagyatéka, levelezése, az élőszóból vagy hangrögzítésből lejegyzett anyagok, írott visszaemlékezések adják a Múzeumi Adattár fő gyűjtőkörét. A múzeumi kutatók különböző tudományterületen: az irodalom-, történettudomány, művészet-, fotó-, művelődéstörténet, nyelvészet és az irodalmi muzeológia témakörében írt tanulmányainak kéziratai, a múzeum által meghirdetett pályázatokra beérkező kéziratos anyagok és teljes dokumentációjuk gyűjteményünkben találhatóak.

Vezér Erzsébet 1963 és 1972 között volt a Petőfi Irodalmi Múzeum osztályvezetője, a Hangtár alapítója. Hagyatékában számos interjúvázlat, levél található korának neves művészeitől. Hivatali levelezésének egyik darabja ez a Németh László által írt dokumentum.

Összeskiemelt műtárgy