Múzeumi Adattár

Az adattár három főbb gyűjteményrészből áll: az intézménytörténeti és a múzeumi dokumentációs gyűjteményrészből és az Irattárból.  Az Adattár nyilvántartási feladata a múzeum összes gyűjteményének, a műtárgy-gyarapodás forrásdokumentumainak naprakész feldolgozása, vagyis itt található a közös múzeumi gyarapodási napló. Ez segít a kutatóknak egyben látni egy-egy teljes hagyaték összetartozó elemeinek származási adatait. 

 

Intézménytörténeti gyűjteményrész

Az intézménytörténeti gyűjteményrész feladata, hogy a lehető legteljesebb dokumentációs bázist biztosítsa a Petőfi Irodalmi Múzeum történetének és az irodalmi muzeológia egyéb, tagintézményekben, vidéki és külföldi helyszíneken folyó, múzeumi jellegű tevékenységének tudományos feltárásához. Gyűjti, rendszerezi és feldolgozza az intézmény 1954-2000 közötti, az alapítástól a műemléki felújításig tartó időszakban keletkezett, múzeumtörténeti vonatkozású dokumentumait. Körülbelül 25 ezer tételt tartalmaz: kéz- és gépiratos levelezést, kiállítási forgatókönyveket, installációs terveket, vendégkönyveket, riportszerű fotókat, sajtókivágat-gyűjteményt, volt munkatársak szakmai hagyatékát, rendezvények és színházi előadások forgatókönyveit, kiadványterveket, műemléki dokumentációt, a vidéki irodalmi emlékhelyek létrehozásával, működtetésével kapcsolatos iratanyagot, a külföldi és fogadott kiállítások iratanyagát.   

 

Múzeumi dokumentációs gyűjteményrész

A múzeumi dokumentációs gyűjteményrész az ezredfordulós műemléki felújítás után keletkezett dokumentumok, hagyományos és digitális képfájlok, audiovizuális fájlok gyűjtőhelye. Az intézmény működését: a kiállításokat, rendezvényeket, a múzeumpedagógiát és a filiálékra vonatkozó információkat archiválja.  Elsősorban a muzeológusokat hivatott segíteni (pályázatírás, kölcsönzött és kiállított műtárgyak adatai, korábbi tárlatok, projektek, kiadványok szakmai anyagai), de forrásbázisa lehet az irodalmi muzeológia elméletét és gyakorlatát feltáró tudományos vizsgálódásoknak is. A 2000 utáni időszakban jelentősen átalakultak a múzeum tevékenységi formái. Az adattár gyűjti azoknak a szervezeti egységeknek a szakmai anyagait, amelyek nem őriznek muzeális értékeket, nincs nyilvántartási rendszerük, viszont folyamatosan nagymennyiségű, digitalizált állományt „termelnek” (fotólabor, kiállításrendezési csoport, közönségkapcsolatok és marketingosztály, múzeumpedagógia, filiálék).  Robbanásszerű gyarapodásnak indult a digitális adatállomány, új médiumok jelentek meg, interaktív informatikai programokat, okostelefonos vezetőket használnak a kiállítások. Ez új kihívás elé állítja az adattári archiválást.  

 

Irattár 

Az irattár felbecsülhetetlen értékű kortörténeti dokumentumgyűjtemény. Fényt vet az intézmény szervezeti alakulására, az egyes műtárgyak eredetére és sorsára. Rendkívül szerencsés helyzet, hogy 1954-től, a Petőfi irodalmi Múzeum alapításától fogva máig fennmaradt az iktatott hivatali levelezés. A levelek írói, témái révén irodalom- és művelődéstörténeti jelentőségű adatokat tartalmaz a múlt század második felének közgyűjteményi világáról, a kulturális élet szereplőiről. A palota Károlyi-levéltárában elhelyezett irategyüttes iktató- és mutatókönyvek segítségével, előzetes bejelentés alapján, a tár közreműködésével kutatható.

 

Sajtószemle

A Múzeumi Dokumentációs Gyűjteményben elérhető a naprakész, adatbázisban kutatható sajtószemle, amely elsősorban a közművelődési és marketing tevékenységet, a pályázatírást támogatja, egyben tükrözi azt, hogyan van jelen az intézmény a különböző médiafelületeken. Ez a gyűjteményegység az adattári munkatársak segítségével elérhető.

 

Kapcsolat: E-mail: adattarikutato@pim.hu, Telefon: + 36 1 317 3611 / 124

Online katalógus