JEGYZŐKÖNYV 2018. A Móricz Zsigmond Irodalmi Ösztöndíj kuratóriumi üléséről

 

Időpont: 2018. április 9. 15.30

Helyszín: Petőfi Irodalmi Múzeum

 

Jelen vannak:

Varga Betti (FISZ)

Neszlár Sándor (FISZ)

Erős Kinga Andrea (Magyar Írószövetség)

Nagy Kata (JAK)

Pollágh Péter (JAK)

Visy Beatrix (Szépírók Társasága)

Petőcz András (MIT)

Zsille Gábor (Magyar Művészeti Akadémia)

Sántha Attila (KMTG)

 

 

Nevelő Judit (MANK)

Matiszlovics Tibor (MANK)

Prőhle Gergely (PIM)

Gáspár György (PIM)

Benedek Anna (PIM)

Ványa Zsófia (PIM)

 

  1. Prőhle Gergely mint házigazda köszönti a megjelenteket, megköszöni Gáspár György és Benedek Anna munkáját. Jelzi, hogy a Móricz ösztöndíjasok további, az eddiginél nagyobb láthatóságára a Petőfi Irodalmi Múzeum törekvéseket fog tenni. Matiszlovics Tibor a MANK nevében köszönti a kuratóriumot.

 

Benedek Anna bemutatja az új kuratóriumot, és megállapítja, hogy a tagok közül megjelent 9 fő, tehát a kuratórium határozatképes. Szavazatra bocsájtja, hogy Sántha Attila skype-on szavazhat-e, amit a kuratórium egyhangúan elfogad és jóváhagy.

 

A kurátorok az ülés levezető elnökének Benedek Annát, jegyzőkönyvvezetőnek Ványa Zsófiát választják meg. A jegyzőkönyv hitelesítésére egyhangúlag megszavazták Neszlár Sándort és Petőcz Andrást.

 

2.         A kuratórium működési szabályzatát a kuratórium megtárgyalja, melyben a következő lényegi változásokat rögzíti: 9 fő a teljes létszám, minimum 6 fővel határozatképes a kuratórium, a szavazás skype-on is lehetséges. A kuratórium fenntartásait jelzi, a következő kuratóriumi ülésen a további működési feltételeket, kérdéses ügyeket újból megtárgyalják.

 

3.      A kurátorok nyilatkoztak érintettségükről, ezekben az esetekben nem szavaztak, a leadott nyilatkozati mellékletek szerint.

 

4.      2018-ban a Móricz Zsigmond ösztöndíjra 74 pályázat érkezett be, formailag mind megfelelt a pályázati kiírásnak. A kuratórium egyenként megvitatta a pályázatokat, szavazattöbbséggel az első kör után továbbjutottak a következő pályázók:

 

Bakos Gyöngyi, Balajthy Ágnes, Décsy Eszter, Fenyvesi Orsolya, Harag Anita, Herczeg Ákos, Horváth Veronika, Kustos Júlia, Lázár Bence András, Nagyová Csilla (Nagy Hajnal Csilla), Posta Marianna, Serestély Zalán, Szalay Zoltán, Szarvas Melinda, Szöllősi Mátyás, Vass Norbert.

 

A második körben a fenti 16 pályázóról ismét többségi szavazással döntött a kuratórium, végül a 2018-es évben a következő pályázatokat támogatta a kuratórium Móricz Zsigmond irodalmi alkotói ösztöndíjjal:

 

Bakos Gyöngyi, Balajthy Ágnes, Décsy Eszter, Fenyvesi Orsolya, Harag Anita, Herczeg Ákos, Kustos Júlia, Posta Marianna, Serestély Zalán, Szalay Zoltán, Szarvas Melinda, Szöllősi Mátyás, Vass Norbert.

  

 

5.    A kuratórium megállapodik abban, hogy a következő ülést 2018. szeptember 12-én, szerdán 15.30-tól tartja, amikor az augusztus 1-ig beérkezett félévi beszámolókat tárgyalja majd. 

 

6. Benedek Anna a kuratórium munkáját megköszönve, az ülést bezárta.

 

 

Budapest, 2018. április 9.

 

 

 

             

              Titkár                                   Jegyzőkönyvvezető

         Benedek Anna                              Ványa Zsófia        

 

 

 

Hitelesítők:

 

 

 

Neszlár Sándor                                                         Petőcz András