Márföldi Dóra, Vánkos

Édes Anna Vizyékhez való megérkezésekor egy ágyat, egy huzat nélküli paplant és egy kispárnát kap új gazdasszonyától. Ezek a tárgyak jelölik ki Anna helyét a háztartásban. A párnához egy vörös csíkos huzatot kap. Tervezésem alapja ez volt és az, hogy Anna sehogy sem képes megszokni új helyét. Idegen számára az ágy, a konyha, a paplan, és minden, ami a házban található. A vörös csíkos huzat helyett terveztem egy olyan párnahuzatot, amely Anna számára biztonságérzetet, támpontot nyújthat új környezetében. A koncepció szerint a huzatot maga a főszereplő hímzi akkor, amikor Vízyné nem ellenőrzi, többnyire éjszaka. A kézimunka magán viseli Anna meg nem fogalmazott lelki tartalmait. A regényhez hasonlóan fokról fokra mutatkoznak meg azok a torzulások, amelyek a tragédiához vezetnek. 

A párnahuzat mintájának alapmotívumát a népművészetből emeltem át. Egy olyan elemből szerettem volna kiindulni, amely Édes Anna szülőföldjén jellemző. Ezért esett a választásom a szív alakú sírkövekre. Ezek a fejfák a Balaton környékén fordulnak elő nagy számban. A motívum szimbolikus, mert megmutatja, hogy Édes Anna sorsából fakadóan determinálva volt a tragédiára. 

Az általam tervezett minta Édes Anna tudatalatti tartalmait mutatja be Vizyéknél való szolgálása alatt. A tárgyon egyszerűen sorolt mintaelemeket látunk, amelyek a sárga üdébb árnyalatától egyre komorodva jutnak el a vörösön át a kékesszürke színig. A színek változásával, a mintaelemek kicsinyítésével és unalmasabb, egész raportba váltásával Édes Anna elgépiesítését szeretném szemléltetni. A motívumok egyre inkább egymásba sűrűsödnek, ami előkészíti a tragédiát. Az Anna tudatalattijában egyre növekvő feszültség egyre merevebb, sötétebb öltéseiben 

manifesztálódik. A történetben végbemenő robbanás a párnán is erőteljesen jelentkezik. A formák egymásba oldódnak, a színek összefolynak. A fekete és a vérvörös dominál. A gyilkosság utáni lecsengést, érdektelenné válást és Édes Anna további életét a szabályos, monoton, kék, a szív alakú sírkövekre leginkább emlékeztető mintaelemek szimbolizálják. Azért tartottam fontosnak a kékes árnyalat használatát, mert a szív alakú fejfákat sok esetben erre a színre festették. 

A tervezés során nem törekedtem arra, hogy nagyon kifogástalan kompozíciót és szimmetrikus, szabályos körvonalakat alkalmazzak. Ennek oka, hogy a huzatot Édes Anna hímzi, akinek ez az egyetlen lehetősége arra, hogy a lelkén könnyítsen, vagy egyáltalán bárhogy is kifejezze önmagát. Paraszti ösztöneinek, egyszerű, könnyen alakítható lényének és az ebből adódó következményeknek a lenyomata ez a párnahuzat.