2013 November

November

Egy polgár vallomásai - a legteljesebb változat

 

Sokáig csak az irodalomtörténészek és az olasz olvasók számára volt érdekes a ma már közkeletű tény: Márai megcsonkította és átdolgozta főművét. E hónap kissé megkésett Márai-érdekessége a frissen megjelent eredeti és átdolgozott mű egyesített kiadása.

 

 

Az 1935-ös per meglehetősen nagy port vert fel a regényes önéletrajz második kötetének megjelenésével egyidőben, s eredménye, a több havi fizetésnyi büntetés illetve a mű inkriminált fejezetének törlése az első kötetből megnyugtatónak tűnhetett a felperes Stumpf György szempontjából nézve is. Azonban amikor 1940-ben újra megjelent az író főművének tartott munka, Márai kemény döntést hozott: összességében mintegy három fejezetnyi szöveget tüntetett el és sok-sok kifejezést módosított, aminek következtében más művet tarthatott kezében egészen a múlt hétig minden olvasó. (Olaszországban az első kiadást fordították le s talán nem is tudnak a mű drámai utóéletéről.) A szöveget Kovács Attila Zoltán és Mészáros Tibor állította helyre, a jegyzetek készítésében Ötvös Anna nyújtott segítséget.
Érdekes kérdés lehet a mű ezutáni kritikai fogadtatása, hiszen - az egyesített szövegű kiadás erre is lehetőséget ad - most látjuk igazán azt, hogy miből mi lett és mennyi mindennel vált szegényebbé 1940 óta minden olvasó - egészen mostanáig.