2013 Augusztus

Augusztus

Caffé Greco, Róma

 

Az 1760-ban nyílt római kávéház, teljes nevén az Antico Caffè Greco az irodalom egyik kultuszhelye. És majdnem a legidősebb kategóriájában: Itáliában talán csak a velencei Caffé Florian idősebb római társánál.

 

 

A művészet e római szentélyének gyakran volt vendége Stendhal, Goethe, Byron, Keats, Andersen, Wagner vagy éppen Liszt Ferenc. És persze Márai. Ha az olasz fővárosban járt, gyakran betért ide, vagy esetleg a Canova kávéházba. A hazai gazdag kávéházi élet után az emigrációban a "műfaj" ugyanúgy vonzotta, mint a múlt neves elődei, s nyomukban a hely szellemisége.
Ulyssesként vándorolva Róma utcáin jegyzi le az ötvenes évek elején jegyzi le naplójába: Délután fél hat fe­lé el­in­dul­tam a Via Venetón, vé­gig­men­tem a Pincio fa­so­rán, el a Vil­la Me­di­ci mel­lett, az­tán le a Piazza di Spagna lép­cső­in – ezeknek a lép­csőknek víz­esés­sze­rű káp­rá­za­ta minden viszontlátásnál erősebb –, aztán lementem a zsú­folt ut­cákon vé­gig, el a Fontana di Trevi mel­lett, a Palazzo Venezia előtt a Capitoliumra. Itt so­ká­ig ül­tem. In­nen át­men­tem a Fo­rum fe­lé, és fél nyolc táj­ban ér­tem vissza a Café Grecóba. Két óra alatt pon­to­san két­ezer esz­ten­dőt jár­tam vé­gig.
A kávéházról itt látható fotó 1910-ben készült.