2009 Június

Június

Az író Naplójának kézirata

 

A Márai-életmű egyik legterjedelmesebb és legizgalmasabb része a Napló. Érhető ez, hiszen nem csak egy műről van szó, hanem az író életének szellemi krónikájáról. Sőt, többről. A XX. század történetéről is.

 

 

A Napló szövege teljes terjedelemben 2006 óta jelenik meg a Helikon Kiadónál. A hangsúly a teljességen van, hiszen az író életében csak gyűjteményes válogatás jelent meg és a kiegészítésnek szánt Ami a Naplóból kimaradt sorozat kötetei sem elégíthették ki maradéktalanul az olvasói igényeket. Előbbi a teljes szöveg töredékét, utóbbi mindössze a nagyívű, de mégsem teljes és pontos, jegyzetekkel ellátott kiegészítést tűzte ki célul.
Márai sokak által főművének tekintett írásfolyama csaknem öt évtized személyes és egyetemes történelmét öleli fel. A több ezer oldalnyi kézirat teljes és jegyzetelt változata kihagyás nélkül, eredeti sorrendben tartalmazza a bejegyzéseket. Utolsó kötetei várhatóan 2017-ben jelennek meg.
A mellékelt fotón az 1949-es kézirat egy lapja látható autográf rájegyzésekkel.