Szerep és alkotás. Női szerepek a társadalomban és az alkotóművészetben

Konferencia dátuma: 
1996. március 21. 09.30 - 1996. március 22. 18.00

Társszervező: Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Szociológia Tanszéke, Hajnal István Kör, Magyar PEN Club

1996. március 21. csütörtök de 9.30-13 óráig
Elnök: Praznovszky Mihály
 
Uhl Gabriella: A magyar nőmozgalom korai dokumentumai az irodalom tükrében
Fábri Anna: Női szereplehetőségek és szerepvállalások a XIX. századi magyar irodalomban
Ratzky Rita: Vélemények, viták XIX. századi író- és költőnőkről
Kádár Judit: Szerep és szexualitás a századelő konzervatív nőíróinak regényeiben
Acél Zsuzsanna: „O. története”, a feminizmus visszacsapásának egy  lehetséges formája
Rácz Erzsébet: „Emberek-e a nők?” Női alkotók a XX. századi német drámairodalomból
 
 
1996. március 21. csütörtök du. 14-18 óráig
Elnök: E. Csorba Csilla
 
S. Sárdi Margit: Nőköltőink első generációja: a főúri költőnők
Fehér Katalin: Újfalvy Krisztina és Molnár Borbála levelezése
Kovács Sándor Iván: Bessenyei Anna
L’Homme Ilona: Takács Éva
Praznovszky Mihály: Sonata Theresiana
Bodnár György: Miriamok és Máriák: Kaffka Margit mitikus és misztikus novellái
Török Ilona: Kaffka Margit és Mária Jotuni
 
Női szerepek a társadalomban
 
A társadalom nőképe
1996. március 21. csütörtök de. 9.30-13 óráig
Elnök: Vámos Éva
 
Gyáni Gábor: A cselédkép változatai a századforduló diskurzusaiban
Schadt Györgyné: Női szerepekre szocializálás a közoktatás intézményrendszerén keresztül
Acsády Judit: A XX. század asszonya
Elekes Irén: Feminista gondolatok a századfordulós magyar sajtóban
Gellér Katalin: A szecessziós művészet nőképe
 
 
Család, életmód
1996. március 21. csütörtök du. 14-18 óráig
Elnök: Gyáni Gábor
 
Melegh Attila: Házasság Kiskunhalason a XVIII-XIX. században
Hudi József: Egy pápai válóper a XVIII. századból
Czaga Viktória: Budai polgárasszonyok életmódja a XIX. század első felében
Forrai Judit: Millenniumi ünnepségek és prostitúció
Bősze Sándor: A kaposvári hölgyek egyleti tevékenysége a századforduló táján