„Merre, hogyan?” Pilinszky János emlékülés

Konferencia dátuma: 
1996. november 27. 09.00 - 1996. november 28. 19.30

Társszervezők: az MTA Irodalomtudományi Intézete, az ELTE Irodalomtörténeti Intézete, a Magyar Irodalomtörténeti Társaság, a Pilinszky János Irodalmi és Művészeti Társaság és a Magyar Írószövetség

1996. november 27. szerda
 
9-13 óráig
Elnök: Domokos Mátyás
 
9.15-9.44 Jelenits István: Költői pálya a szent és a profán metszésvonalán
10.00-10.40 Németh G. Béla: Pilinszky helye a magyar- és a világirodalomban
 
10.40-11.00 Szünet
 
11.00-11.20 Kabdebó Lóránt: Pilinszky a magyar líra folyamatában
11.25-11.45 Tüskés Tibor. „Merre, hogyan?”
11.50-12.10 Balassa Péter: Látás és valóság Pilinszkynél
 
12.15 Vita
 
14-18 óráig
Elnök: Szabolcsi Miklós
 
14-14,20 Radnóti Sándor: Pilinszky kánonja
14,25-14,45 Kassai György: Pilinszky és Franciaország
14.50-15.10 Reisinger János: Pilinszky és Simone Weil
 
15.15-15.30 Szünet
 
15.35-15.55 Tverdota György. Pilinszky és Dosztojevszkij
16.00-16.20 Lengyel András: Pilinszky Ady-képe
16.25-16.45 Beney Zsuzsa: „Én kadettja valami másnak”
16.50-17.10 Tarján Tamás: Pilinszky színpadi művei
 
17.10 Vita
1996. november 28. csütörtök
 
9-13 óráig
Elnök: Kabdebó Lóránt
 
9-9.20: Szigeti Lajos Sándor: Pilinszky teremtett istene
9.25-9.45: Rónay László: Pilinszky az Új Ember szerkesztőségében
9.50-10.10: Szörényi László: Pilinszky költői elhallgatása
 
10.10-10.13 Szünet
 
10.30-10.50: Domokos Mátyás: Pilinszky prózában
10.55-11.15 Bán Zoltán András: Vasgolyó vagy a mozdulatlan regény
11.20-11.40 Götz Eszter: „Az idő színe és fonákja”
11.45-12.05 Danyi Magdolna: Mondat- és gondolatalakzatok Pilinszky költői nyelvében
12.05 Vita
 
14-16 óráig
Elnök: Tasi József
 
14.-14.20: Dávidházi Péter: Pilinszky beszélgetéseinek könyve
14.25-14.55 Körmendy Kinga: Pilinszky-kéziratok az Akadémia Könyvtárában
15-15.20 Hafner Zoltán: A Pilinszky-kutatás feladatai és lehetőségei
 
15.20 Vita
 
16.30-19.30 Vallomások és emlékezések
Esterházy Péter, Ferenczi László, Fodor András, Gyurkovics Tibor, Kocsis Zoltán, Konrád György, Lakatos István, Lengyel Balázs, Mészöly Miklós, Nagy Gáspár, Petri György, Tandori Dezső, Törőcsik Mari, Vajda Miklós, Vattay Elemér
 
 
Szerep és alkotás
 
Női szerepek az alkotóművészetben
 
1996. március 21. csütörtök de 9.30-13 óráig
Elnök: Praznovszky Mihály
 
Uhl Gabriella: A magyar nőmozgalom korai dokumentumai az irodalom tükrében
Fábri Anna: Női szereplehetőségek és szerepvállalások a XIX. századi magyar irodalomban
Ratzky Rita: Vélemények, viták XIX. századi író- és költőnőkről
Kádár Judit: Szerep és szexualitás a századelő konzervatív nőíróinak regényeiben
Acél Zsuzsanna: „O. története”, a feminizmus visszacsapásának egy  lehetséges formája
Rácz Erzsébet: „Emberek-e a nők?” Női alkotók a XX. századi német drámairodalomból
 
 
1996. március 21. csütörtök du. 14-18 óráig
Elnök: E. Csorba Csilla
 
S. Sárdi Margit: Nőköltőink első generációja: a főúri költőnők
Fehér Katalin: Újfalvy Krisztina és Molnár Borbála levelezése
Kovács Sándor Iván: Bessenyei Anna
L’Homme Ilona: Takács Éva
Praznovszky Mihály: Sonata Theresiana
Bodnár György: Miriamok és Máriák: Kaffka Margit mitikus és misztikus novellái
Török Ilona: Kaffka Margit és Mária Jotuni
 
Női szerepek a társadalomban
 
A társadalom nőképe
1996. március 21. csütörtök de. 9.30-13 óráig
Elnök: Vámos Éva
 
Gyáni Gábor: A cselédkép változatai a századforduló diskurzusaiban
Schadt Györgyné: Női szerepekre szocializálás a közoktatás intézményrendszerén keresztül
Acsády Judit: A XX. század asszonya
Elekes Irén: Feminista gondolatok a századfordulós magyar sajtóban
Gellér Katalin: A szecessziós művészet nőképe
 
 
Család, életmód
1996. március 21. csütörtök du. 14-18 óráig
Elnök: Gyáni Gábor
 
Melegh Attila: Házasság Kiskunhalason a XVIII-XIX. században
Hudi József: Egy pápai válóper a XVIII. századból
Czaga Viktória: Budai polgárasszonyok életmódja a XIX. század első felében
Forrai Judit: Millenniumi ünnepségek és prostitúció
Bősze Sándor: A kaposvári hölgyek egyleti tevékenysége a századforduló táján