Bret Easton Ellis és a minimalizmus Magyarországon

Konferencia dátuma: 
2004. március 5. 10.00
Társszervező: FISZ
Támogatók: Az ELTE Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszéke és a Palimpszeszt Alapítvány

Program, előadások

Bret Easton Ellis könyvei és a hozzá kapcsolódó minimalista irányzat sokkal népszerűbbek az irodalmi életben, mint azt a hazai recepciója mutatja.

 

 Ezt a hiányt pótolja a Fiatal Írók Szövetsége, a Petőfi Irodalmi Múzeum és a Palimpszeszt Alapítvány által rendezett konferencia, mely lehetőséget teremt fiatal tudósok és gondolkodók számára, hogy kritikai szemlélettel vizsgálják Ellis szövegeit és a minimalizmust, kitérve ez utóbbi magyar vonatkozásaira is.
 
Lassan tíz éve jelent meg magyarul Bret Easton Ellis hírhedt regénye, az Amerikai Psycho. Akkor még nem volt nyilvánvaló, hogyan lesz képes folytatni a még mindig nagyon fiatal szerző az írást. Eltűnik a süllyesztőben, és lényegében egykönyves szerző marad, vagy markáns nyelvi világa más témáknak sem áll ellent? (Szülőföldjén komoly sikereket ért el korábbi könyveivel is (Nullánál is kevesebb, A vonzás szabályai), de ezek csak megkésve jelentek meg Magyarországon.) Azóta Ellis bebizonyította, hogy sokkal többre képes, mint a legtöbben várták tőle. Az informátorok és a Glamoráma című könyvei rövid átfutással magyarul is megjelentek. Az elmúlt egy évtizedben az irányzat és konkrétan Ellis sok követőre talált (például Nick McDowell), mely tény szintén azt bizonyítja, hogy a minimalizmus egyre nagyobb szövegkorpusszal hódít teret a kortárs prózában. Közben – a honi szerzők közül elsősorban Hazai Attila szövegeiből kiindulva – elindult a minimalizmusról folytatott diskurzus.
 
Az egykori Theleme folyóirat jelentős előkészületi munkálatokat tett egy teljes, az amerikai minimalizmus irányzatával foglalkozó szám megjelentetéséhez, a megvalósításra azonban pénzszűke miatt nem került sor. Közben nyilvánvalóvá vált, hogy Bret Easton Ellis írásművészete tananyag Európa egyetemein, Magyarországon is több tanszéken tanítják. Az első tetemesebb magyar szakirodalom a Helikon idei 1-2. száma csak másodsorban foglalkozik Ellis könyveivel, mint a minimalizmus irányzatának egyik képviselőjével. A Fiatal Írók Szövetsége éppen ezért egy konferenciával szeretné pótolni a világhírű szerző magyar recepciójának lemaradását, amelynek keretében olyan előadásokat vár a résztvevőktől, melyek alapját képezhetik egy magas színvonalú, a felsőoktatásban is használható tanulmánykötetnek.
 
      A felkért résztvevők többnyire már publikáltak a felvetődő témák valamelyikében. A felszólalók felkérésében szerepet játszott, hogy az ország nagyobb szellemi műhelyei képviselve legyenek. Az előadók döntő hányadát fiatal tudósok képezik, jelentős publikációval, kisebb részében pedig lehetőséget kapnak végzős egyetemi hallgatók, doktoranduszok, ígéretes tehetségek. A minimalizmus témakörében: Medgyes Tamás (Szeged), Ellis műveiről: Hungler Tímea, Marno Dávid, Péczely Dóra, Vinczellér Katalin, Bán Zsófia, Nemes Z. Márió (Budapest), Fodor Péter (Debrecen). Hazai Attila és a magyar minimalizmusról szóló dolgozatok: Korcsog Balázs (Budapest) és Berta Ádám (Szeged).
 
Bret Easton Ellis és a minimalizmus Magyarországon
10 óra
Délelőtti ülésszak
Elnök: Bednanics Gábor
 
 
II. Bret Easton Ellis: Amerikai Psycho
 
Kávészünet
 
 
Vita
 
Szünet
 
14 óra 30 perc
Délutáni ülésszak
Elnök: Gintli Tibor
III. Az Informátorok és a Glamoráma
 
Vita
 
Kávészünet
 
IV. A minimalizmus Magyarországon
 
A konferencia zárása