*jelen

A fotókhoz válogatott szövegrészletek. 

"Vagy négy percig némán bámultuk ezt a tíz négyszögméternyi kis csodabirodalmat."

"A pályaudvar kapuján két magas termetű, nyúlánk fiatalember lépett ki az állomás előtti térre."

"És lenn a házak között, a mély, árnyéktalan sötétségben, ahol az alvó emberek lélegzése hallatszott, még semmit se tudtak arról a szürke csíkról."

"Cigarettára gyújtott, és reggelig ott maradt hű barátja mellett."

"Sokszor éjjel ébredt föl, és sétálni akart menni az utcára."

"Anyám meghalt, amikor én születtem. Orvosságbűzzel volt tele a szoba, és sok helyen friss vér gőzölgött."