JEGYZŐKÖNYV 2016.

JEGYZŐKÖNYV 2016.

 

A MÓRICZ ZSIGMOND IRODALMI ÖSZTÖNDÍJ
KURATÓRIUMI ÜLÉSÉRŐL  

 

 

Időpont: 2016. március 1. 11 óra
Helyszín: Petőfi Irodalmi Múzeum
 
Jelen vannak:
Csepregi János Zsolt (FISZ)
Erős Kinga Andrea (Magyar Írószövetség)
Gaborják Ádám (JAK elnök)
Dr. Horváth Györgyi (JAK)
Neszlár Sándor (FISZ elnökségi tag)
Dr. Szilágyi Zsófia (Szépírók Társasága)
Zsille Gábor (Magyar Művészeti Akadémia)
Ványa Zsófia (MANK)
Gáspár György (PIM)
 
1.      Gáspár György, mint házigazda köszöntötte a megjelenteket. A kurátorok az ülés levezető elnökének Gáspár Györgyöt, jegyzőkönyvvezetőnek Ványa Zsófiát választották meg. A kuratórium elfogadta az ülés napirendjét és megállapította határozatképességét. A jegyzőkönyv hitelesítésére egyhangúlag megszavazták Dr. Szilágyi Zsófiát és Neszlár Sándort.
 
2.      A kuratórium javasolja: a következő pályázati felhívásban szerepeljen, hogy drámával az Örkény István drámaírói ösztöndíjra kell pályázni.
 
 
3.      A kurátorok nyilatkoztak érintettségükről, ezekben az esetekben nem szavaztak, a leadott nyilatkozati mellékletek szerint. (A hivatalos érintettségen túl tartózkodott, nem szavazott Dr. Horváth Györgyi Lesi Zoltánról.)
 
4.      2016-ban a Móricz Zsigmond ösztöndíjra 81 pályázat érkezett be. Makai Máté pályázatát a kuratórium formai okokból elutasította, így 80 érvényes pályázatot értékelt. A kuratórium egyenként megvitatta a pályázatokat, szavazattöbbséggel az első kör után továbbjutottak a következő pályázók:
 
Balaskó Ákos, Balogh Gyula, Benedek Miklós, Dávid Ádám, Dobó Gábor, Fritsi Péter, Gerőcs Péter, Hevesi Judit, Juhász Kristóf, Lesi Zoltán, Magolcsay Nagy Gábor, Molnár-H. Magor, Nagy Márta Júlia, Németh Ákos, Novák Zsüliet, Nyerges Gábor Ádám, Reichert Gábor, Tamás Kincső, Toroczkay András, Turi Tímea, Varga László.
 
A második körben a fenti 21 pályázóról ismét többségi szavazással döntött a kuratórium, így a harmadik körbe jutott:
 
Balaskó Ákos, Balogh Gyula, Benedek Miklós, Dobó Gábor, Gerőcs Péter, Hevesi Judit, Lesi Zoltán, Magolcsay Nagy Gábor, Molnár-H. Magor, Németh Ákos, Novák Zsüliet, Nyerges Gábor Ádám, Reichert Gábor, Tamás Kincső, Toroczkay András, Turi Tímea, Varga László.
 
További szavazási körök után végül is a 2016-os évben a következő pályázatokat támogatta a kuratórium Móricz Zsigmond irodalmi alkotói ösztöndíjjal:
 
Balaskó Ákos, Balogh Gyula, Benedek Miklós, Dobó Gábor, Hevesi Judit, Lesi Zoltán, Molnár-H. Magor, Németh Ákos, Novák Zsüliet, Reichert Gábor, Tamás Kincső, Turi Tímea, Varga László.
 
 
5.      Gáspár György a kuratórium munkáját megköszönve, az ülést bezárta.
 
 
Budapest, 2016. március 1.
 
 
             
              Titkár                                   Jegyzőkönyvvezető
         Gáspár György                             Ványa Zsófia         
 
Hitelesítők:
 
 
 
Dr. Szilágyi Zsófia                                               Neszlár Sándor