SZABAD KÉZ – Ady-versillusztrálás és kötetborító-tervezés

Pályázati felhívás

A visszahúzó tényezőket nem tűrő, szabad, haladó szellemiségű, européer műveltségű Ady Endre szimbolista-impresszionista-expresszionista gyökerű, egyedi hangú, modern költészete táptalaja a szabad asszociációnak; sokrétűsége és összetettsége széles horizontot nyit, az értelmezési tartományok pedig a befogadó lélek és elme „kezében vannak”. Az elme és a lélek tartalmai, legmélyebb tartományai kerülnek felszínre, s lesznek valami módon jelenvalóvá egy mű által, legyen az irodalom vagy képzőművészet, amely gyakran fonódik össze.

Az Ady Emlékmúzeumnak a hajdani Ady-lakás ad otthont, amely a 40 éves költő első állandó lakcíme volt – felesége, Boncza Berta, azaz Csinszka apai öröksége révén –, és ez a rövid ideig fennálló közös élet és otthon volt egyben Ady Endre utolsó lakhelye.

A pesti lakás különlegességét adja, hogy a 9 évig tartó, viharos Léda-szerelem után egy teljesen más típusú Csinszka-éra nyújtott menedéket a költőnek – az I. világháború borzalmaitól és a tehetetlenségtől is meggyötört Ady Endrének.

Pályázatunkra a következő pályamunkákat várjuk:

1) borítóterv

Az utolsó hajók című – Ady halála után, 1923-ban megjelent posztumusz – kötethez

vagy

2) versillusztráció

A magyar ugaron (Új versek, 1906)

Héjanász az avaron (Új versek, 1906)

Lédával a bálban (Vér és arany, 1907)

A fekete zongora (Vér és arany, 1907)

Kocsi-út az éjszakában (Szeretném, ha szeretnének, 1909)

Emlékezés egy nyár-éjszakára (A halottak élén, (1918)

Őrizem a szemed (A halottak élén, 1918)

De ha mégis? (A halottak élén, 1918)

Nézz, Drágám, kincseimre (A halottak élén, 1918)

Valamelyik költeménynek a vizuális művészeti feldolgozására hívjuk fel a vállalkozó szellemű pályázókat.

A pályamunkákkal kapcsolatos kritériumok:

Méret: A4-es papír

Technika: szabadon választott (az olajtechnika kivételével, például: ceruza, szén, pasztellkréta, tus, akvarell, akril, valamint különböző képgrafikai eljárások)

Pályázók köre: tagozatos vagy művészeti középiskolák diákjai, valamint szakkörök tanulói

Egy személy több alkotással is részt vehet a pályázaton.

A mű hátoldalán kérjük feltüntetni a kategóriát és a címet, valamint az alkotó nevét, születési évét és az intézményt.

Beérkezési határidő: október 12., szerda

Leadás: az Ady Emlékmúzeumban nyitvatartási idő alatt.

Elbírálás: október 13., csütörtök

A zsűri által kiválasztott kiállítók neve és alkotásaik felkerülnek a PIM honlapjára.

A legjobbnak ítélt pályaműveket digitális formában, egy állandó vetítés keretében bemutatjuk az Ady Emlékmúzeumban a magyar festészet napjától (október 18.) Ady Endre születésnapjáig (november 22.). A rendhagyó kiállítás kísérőeseménye a jeles alkalom apropóján és az Ady-gyűjtemény kapcsán Rockenbauer Zoltán művészettörténész által tartott képzőművészeti előadásnak.

Az alkotások elszállítása: október 25–28-ig. Tárolni a pályázatra beérkezett műveket nem áll módunkban!