A Petőfi Irodalmi Múzeum pályázatot hirdet tárlatvezetői feladatok ellátására

Előzmények:

Az Országgyűlés a 2022-2023-as évet Petőfi Sándor-emlékévvé nyilvánította. Az Emlékév célja, hogy méltó módon emlékezhessünk meg nemzeti költőnk születésének 200. évfordulójáról. Ebben az ünnepségsorozatban a Petőfi Irodalmi Múzeum (a továbbiakban: PIM) – az Arany János bicentenárium kimagaslóan sikeres kezdeményezésének mintájára – útjára indít egy mozgó kiállítást „Petőfi-busz” címmel. Kiemelt célunk, hogy a Petőfi Sándor életművét új megközelítésben bemutató utazó tárlat minél szélesebb körben elérhető élményt nyújtson az érdeklődők számára Magyarország egész területén, valamint határainkon túl is.

Jogviszony célja: 

tárlatvezetői feladatok ellátása a Petőfi-buszon

Jogviszony formája:

megbízási szerződés

Időtartama:

2022. szeptember 1. – 2023. augusztus 31-ig tartó 12 hónap

A feladat ellátásának előfeltétele a PIM által szervezett felkészítő képzésen történő részvétel a 2022. július-augusztusi időszakban heti 20 órában. A képzés időtartamára a PIM a kiválasztott jelentkezőkkel megbízási szerződést köt. A PIM a tréninget sikeresen elvégzők közül kiválasztott pályázókkal köt csak újabb megbízási szerződést a megvalósítási szakaszra. A képzésen történő részvétel nem jelenti a későbbi megbízási szerződés automatikus megkötését.       

A feladat ellátásának helye:

Változó – Budapest, illetve a busz által érintett települések Magyarországon és a Kárpát-medencében  

Feladat ellátásának módja:

A busz településeken megállva iskolai gyermekcsoportokat és egyéni látogatókat fogad nyitvatartása idejében, majd továbbhalad a következő településre. A feladat ellátása előzetesen egyeztetett ütemezésben történik, folyamatos váltásban, havonta átlagosan 14 napon keresztül munkanapokon és hétvégén egyaránt (határon túli munkavégzés esetén akár folyamatosan, hazautazás nélkül). A program jellegéből adódóan a kísérő személyzet akár több napon át is távol van lakóhelyétől, az adott településen kap szállást és legalább egyszeri meleg étkezést. Az egyeztetett, folyamatos időtartamú munkavégzés lejártával a váltóautóval tér vissza Budapestre. A buszon a sofőr(ök)ön kívül egyidőben 2 fő szakmai munkatárs teljesít szolgálatot.

Az ellátandó feladat:  

A PIM Petőfi-buszában felépített kiállítás szakmai működtetési feladatainak ellátása, ennek keretében az egyéni látogatók informálása, az interaktív eszközök bemutatása és általános tájékoztatás a programról a busz aktuális helyszínén.   

Megbízási díj:

A projekt előkészítési szakaszában a képzés időtartama alatt 2022. július 1-től 2022. augusztus 31-ig: havonta a 2022. július 1. napján érvényes minimálbér, amely a kiírás megjelenésekor bruttó 260.000 Ft.
A projekt megvalósítási szakaszában a 2022. szeptember 1. – 2023. augusztus 31-ig tartó időszakban: bruttó 430.000 Ft / hó.  

Pályázati feltételek:

 1. felsőfokú végzettség,
 2. büntetlen előélet, cselekvőképesség,
 3. öregségi nyugdíjkorhatár alatti életkor.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 1. kulturális területen működő vagy gyermekeket bevonó szervezetben szerzett gyakorlat,
 2. releváns közösségi munkában szerzett gyakorlat,
 3. az Arany János-emlékévben a PIM-ben történt munkavégzés,
 4. PIM-ben vagy tagintézményében végzett közösségi szolgálat,
 5. közgyűjteményi területen szerzett mediátori tapasztalat,
 6. EU oltási igazolvány bemutatása, és a megbízási szerződés időtartama alatt folyamatosan érvényes EU oltási igazolvány feltételeinek vállalása,
 7. ajánlás benyújtása civil szervezettől, korábbi munkáltatótól. 

Előnyt jelentő kompetenciák:

 1. rugalmasság,
 2. stressztűrés,
 3. kiváló kommunikációs készség,
 4. kooperativitás,
 5. irodalom és gyermekek iránti elkötelezettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 1. szakmai önéletrajz,
 2. motivációs levél,
 3. végzettséget igazoló okirat(ok)másolata,
 4. 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (sikeres pályázat esetén),
 5. nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléshez.

A pályázat benyújtásának határideje:

2022. június 14.
 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt szakmai ügyekben:
 
Czékmány Anna főosztályvezető, Múzeumpedagógiai és Felnőttképzési Főosztály (czekmany.anna@pim.hu; 06 1 317-36-11 / 151. mellék)
 
jogi, adminisztratív ügyekben:
 
Dr. Menyhárt Tamara múzeumi jogász, Főigazgatóság (menyhart.tamara@pim.hu; 06 1 317-36-11 / 247. mellék) nyújt.
 

A pályázatok benyújtásának módja:

postai úton, a pályázatnak a Petőfi Irodalmi Múzeum címére történő megküldésével (1053 Budapest, Károlyi u. 16.). (Kérjük a borítékon feltüntetni a feladatkör megnevezését: tárlatvezető)
 
vagy
 
elektronikus úton a Petőfi Irodalmi Múzeum részére az allas@pim.hu e-mail címen keresztül.
 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatokat az intézmény illetékes vezetői értékelik és szükség esetén személyes meghallgatás után bírálják el. A sikeres elbírálás után vehet részt a pályázó a tréningen, mely után a végleges kiválasztás történik.
 

A pályázat elbírálásának határideje:

2022. június 30.
 

A pályázati kiírás további közzétételének helye:

 1. közösségi média,
 2. közgyűjteményi és közművelődési szakmai portálok.
A megbízóval kapcsolatban további információt a www.pim.hu honlapon szerezhet.