„…nem látunk semmit…” Biró Lajos levelei és haditudósításai az első világháború éveiből.

Megjelent a PIM új kiadványa!

Biró Lajos (Bécs, 1880. augusztus 22. – London, 1948. szeptember 9.) a 20. század első felének sok műfajú tehetsége, tekintélyes publicista, kvalitásos novellista, népszerű regényíró, termékeny színházi szerző, az új média, a film lehetőségeinek egyik első hazai felismerőjeként filmforgatókönyv-író, aki a hollywoodi filmiparban és a brit filmgyártásban világhírűvé vált scriptjeivel.

Az első világháború századik évfordulója alkalmából rendezett kiállításunk kísérőkiadványaként Biró Lajos életének eddig ismeretlen szakaszát, a háború éveit mutatjuk be az író 1914 és 1916 között keletkezett haditudósításai, valamint az 1914 illetve 1918 között írott családi levelei szövegközlésével. A hadüzenettel Biró Lajos is nehéz döntési helyzetbe került, rövid időre ugyan felmerült benne a frontszolgálat vállalása, de végül haditudósítóként vett részt a háborúban. A sajtóhadiszállás működési keretei és a cenzúra regulái azonban vállalhatatlan szakmai és morális helyzetbe sodorták. Amit tudósításaiban leplezni tudott, az leveleiben többször elkeseredett dühvel fakadt ki belőle: „Lehetetlen, hogy az ország lelki összeroskadás nélkül elbírja a következő esztendőt, ha rájön, hogy [az újságírók] rendszeresen hazudnak neki a Tátra tövéből. […] Nincs felháborodás és nincs megvetés, amely iránta jogos ne volna. […] ami itt most történik, az vétek az ország ellen, és egyszerűen hallgatni róla árulásszámba menne.” –írta apósnak, Vészi Józsefnek 1914. szeptember 16-án kelt levelében.

A levelek első-, a tudósítások – egykorú lapmegjelenéseiket összegyűjtve – másodközlésben jelennek meg. A háború tematikája Biró több színpadi és prózai munkájában megjelenik, ezen műveit könnyebb hozzáférhetőségük miatt nem közöljük, a téma művé szublimálódásának folyamatát egy tanulmányban mutatjuk be.

„…nem látunk semmit…” Biró Lajos levelei és haditudósításai az első világháború éveiből. Bp., PIM, 2017, 610 o.

 

A szövegeket sajtó alá rendezte, jegyzetekkel ellátta és a bevezetőket írta: Varga Katalin (levelek), Veres Miklós (haditudósítások)

A záró tanulmányt írta: Borbás Andrea

A *-gal jelölt szövegeket németből fordította: Török Dalma

A borítót tervezte: T. Nagy György

A tanulmányok lektora: Széchényi Ágnes

A kötet megjelenését a Nemzeti Kulturális Alap és az Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság támogatta

Ára 3000,- Ft