Megnyílt az Arany-kiállítás!

Hétfőn délben nagy érdeklődés mellett megnyílt az Arany János születésének 200. évfordulójára emlékező Önarckép álarcokban című kiállításunk. Prőhle Gergely főigazgató köszöntőjében kiemelte, hogy milyen fontos az arányérzék a múlthoz fűződő viszony megfogalmazásakor, s hogy a játékosság is fontos szerephez jut az értékek befogadhatóvá tételében. Arany sokoldalú személyisége éppen ilyen értelmezői teret nyit, amelynek gazdag és változatos bemutatását megköszönte a kurátoroknak, Kalla Zsuzsának, Asztalos Emesének, Sidó Annának és Mihalkov Györgynek, valamint Csorba Csillának, akinek az igazgatósága alatt kezdődött a kiállításról való gondolkodás. Balog Zoltán miniszter Arany János nyelvhasználatának lényegiségéről beszélve szókincsének utolérhetetlen bőségét és eredetiségét méltatta, s ehhez is kapcsolódva Lovász László, az MTA elnöke Kulcsár Szabó Ernő professzort idézte Arany megkerülhetetlensége kapcsán. Szörényi László professzor megnyitó beszédében számos idézettel árnyalta és tette közvetlen élménnyé az Arany-poézist. Vecsei H. Miklós sallangmentes versmondása és Fülei Balázs magával ragadó zongorajátéka keretezte a megnyitót, melyen bejátszották a Budapestre akkreditált nagykövetek Családi kör szavalását is, a jelenlévők nem kis derültségére.

Képek a megnyitóról