Irodalmi évfordulók 2023-ban

I. SZÜLETETT

70 éve született

Csengey Dénes (1953-1991) író

Szőcs Géza (1953-2020) erdélyi költő

 

75 éve született

Baka István (1948-1995) író, műfordító

Grendel Lajos (1948-2018) felvidéki író

Osztojkán Béla (1948-2008) író

Ördögh Szilveszter (1948-2007) író, műfordító

 

80 éve született

Brasnyó István (1943-2009) vajdasági író, költő

Cseh Tamás (1943-2009) zeneszerző, énekes, színész, előadóművész

Halász Péter (1943-2006) színházi rendező, drámaíró

Petri György (1943-2000) költő, műfordító

Schwajda György (1943-2010) író, drámaíró

Szegedy-Maszák Mihály (1943-2016) irodalomtörténész

 

90 éve született

Bartos Tibor (1933-2010) író, műfordító, irodalomtörténész

Erki Edit (1933-2004) író, újságíró

Konrád György (1933-2019) író, esszéíró

Marsall László (1933-2013) író, költő

Páskándi Géza (1933-1995) erdélyi író, költő

Popper Péter (1933-2010) pszichológus, író

Sükösd Mihály (1933-2000) író, esszéíró

Végh Antal (1933-2000) író, szociográfus

 

100 éve született

Belia György (1923-1982) irodalomtörténész, műfordító

Fejes Endre (1923-2015) író

Klaniczay Tibor (1923-1992) irodalomtörténész

Kormos István (1923-1977) költő, műfordító

Lukácsy Sándor (1923-2001) irodalomtörténész

Monoszlóy Dezső (1923-2012) emigráns író

Török Endre (1923-2005) díjas irodalomtörténész, russzista

 

120 éve született

Bodó Béla (1903-1970) ifjúsági író, újságíró

Dékány András (1903-1967) ifjúsági író, újságíró

Jancsó Béla (1903-1967) erdélyi orvos, közíró

Kemény János (1903-1971) erdélyi író

Kellér Andor (1903-1963) író, újságíró

Németh Antal (1903-1968) színháztörténész, rendező, színikritikus

Rideg Sándor (1903-1966) író

Szántó Judit (1903-1963) előadóművész, író, József Attila élettársa

Zsigray Julianna (1903-1987) író

 

125 éve született

Fodor József (1898-1973) író, költő

Kerecsényi Dezső (1898-1945) irodalomtörténész

Sinkó Ervin (1898-1967) jugoszláviai irodalomtörténész, író

Széchenyi Zsigmond (1898-1967) vadászíró

 

150 éve született

Bánffy Miklós (1873-1950) képzőművész, író, politikus

Beöthy László (1873-1931) dramaturg, műfordító, színigazgató

Hevesi Sándor (1873-1939) műfordító, dramaturg

 

200 éve

1823, a magyar himnusz születése – Kölcsey Ferenc: Hymnus

 

200 éve született

Ipolyi Arnold (1823-1886) rk. püspök, régész, művészettörténész

Madách Imre (1823-1864) költő, drámaíró

Petőfi Sándor (1823-1849) költő

Vas Gereben (1823-1868) ügyvéd, író

 

250 éve született

Csokonai Vitéz Mihály (1773-1805) költő

 

300 éve született

Pray György (1723-1800) jezsuita szerzetes, könyvtáros (12. századi Halotti beszéd és könyörgés fölfedezője)

Weszprémi István (1723-1799) orvos, orvostörténész

 

350 éve született

Bethlen Mihály (1673-1706) útirajzíró, naplóíró

 

400 éve született

Nádasdy III. Ferenc (1623-1671) országbíró, főispán, író, mecénás, a Wesselényi-összeesküvés mártírja

 

450 éve született

Káldi György (1573-1634) jezsuita szerzetes, katolikus bibliafordító

Rimay János (1573-1631) költő, Balassi Bálint tanítványa, kultuszának ápolója

 

II. ELHUNYT

5 éve hunyt el

Bojtár Endre (1940-2018) irodalomtörténész, műfordító

Choli Daróczi József (1939-2018) író, költő, műfordító

Csörsz István (1942-2018) író

Grendel Lajos (1948-2018) felvidéki író

Kabdebó Tamás (1934-2018) emigráns író

Kányádi Sándor (1929-2018) erdélyi író, költő

Rónay László (1937-2018) irodalomtörténész

Szepessy Tibor (1929-2018) klasszika-filológus, irodalomtörténész

Wacha Imre (1931-2018) nyelvész, beszédtanár

 

10 éve hunyt el

Bächer Iván (1957-2013) író

Görömbei András (1945-2013) irodalomtörténész

Marsall László (1933-2013) író, költő

 

15 éve hunyt el

Bálint Ágnes (1922-2008) ifjúsági író, dramaturg

Csiki László (1944-2008) erdélyi író

Fejtő Ferenc (1909-2008) emigráns történész, író

Gyurkovics Tibor (1931-2008) író, költő

Jakó Zsigmond Pál (1916-2008) erdélyi levéltáros, művelődéstörténész

Kerényi Ferenc (1944-2008) irodalomtörténész, színháztörténész

Németh G. Béla (1925-2008) irodalomtörténész, művelődéstörténész

Osztojkán Béla (1948-2008) író

Sánta Ferenc (1927-2008) író

Takáts Gyula (1911-2008) író, költő, műfordító

 

20 éve hunyt el

Balassa Péter (1947-2003) irodalomtörténész, esztéta, kritikus

Janikovszky Éva (1926-2003) ifjúsági író

Károlyi Amy (1909-2003) költő, műfordító

Ozsvald Árpád (1932-2003) felvidéki költő

Szász Imre (1927-2003) író

Timár György (1929-2003) költő, műfordító

 

25 éve hunyt el

László Gyula (1910-1998) régész, történész, grafikus, író

Rab Zsuzsa (1926-1998) költő, műfordító

Rákosy Gergely (1924-1998) író

Vita Zsigmond (1906-1998) erdélyi irodalomtörténész, bibliográfus

Wass Albert (1908-1998) erdélyi emigráns író

 

30 éve hunyt el

Cseres Tibor (1915-1993) író

Ferdinandy Mihály (1912-1993) emigráns író

Lőrincze Lajos (1915-1993) nyelvész, nyelvművelő

 

40 éve hunyt el

Elbert János (1932-1983) irodalomtörténész, dramaturg, műfordító

Falus Róbert (1925-1983) irodalomtörténész, klasszika-filológus

Illyés Gyula (1902-1983) író, költő, műfordító

Kösztler Artúr, Arthur Koestler (1905-1983) emigráns filozófus, író

Oltványi Ambrus (1932-1983) irodalomtörténész

Palotai Boris (1904-1983) író, költő

Romhányi József, „Rímhányó” (1921-1983) költő, műfordító

Zolnay Vilmos (1913-1983) író

 

50 éve hunyt el

Darvas József (1912-1973) szociográfus, író, politikus

Fodor József (1898-1973) író, költő

Kardos Tibor (1908-1973) irodalomtörténész, műfordító

Kerényi Károly (1897-1973) klasszika-filológus, vallástörténész

Pais Dezső (1886-1973) nyelvész

 

60 éve hunyt el

Baktay Ervin (1890-1963) indológus, író, műfordító

Gulyás Pál (1881-1963) irodalomtörténész, bibliográfus

Kárpáti Aurél (1884-1963) író, költő, kritikus

Kellér Andor (1903-1963) író, újságíró

Sík Sándor (1889-1963) piarista szerzetes, költő

Szántó Judit (1903-1963) előadóművész, író, József Attila élettársa

 

70 éve hunyt el

Gábor Andor (1884-1953) író, költő, humorista

Laczkó Géza (1884-1953) író, újságíró

Németh Andor (1891-1953) író, kritikus

Nyírő József (1889-1953) erdélyi író

Somogyváry Gyula, Gyula diák (1895-1953) író

Szép Ernő (1884-1953) író, költő

 

75 éve hunyt el

Markovits Rodion (1884-1948) író

Szederkényi Anna (1882-1948) író

 

80 éve hunyt el

Bálint György (1906-1943) író, kritikus

Pásztor Béla (1907-1943) költő

Rejtő Jenő, P. Howard (1905-1943) író, humorista

Stein Aurél (1862-1943) régész, utazó, orientalista

 

90 éve hunyt el

Krúdy Gyula (1878-1933) író

Négyessy László (1861-1933) irodalomtörténész, nyelvész

Schmidt József (1868-1933) nyelvész, indológus, műfordító

 

100 éve hunyt el

Rákosi Viktor, Sipulusz (1859-1923) író, humorista

 

120 éve hunyt el

Ráth Mór (1829-1903) könyvkiadó

 

125 éve hunyt el

Arany László (1844-1898) költő, népmesegyűjtő

 

150 éve hunyt el

Ráday Gedeon (1806-1873) reformpolitikus, főispán, a Nemzeti Színház főintendánsa

 

450 éve hunyt el

Verancsics Antal (1504-1573) esztergomi érsek, diplomata, történetíró

 

Összeállította: Thuróczy Gergely, az Új magyar irodalmi lexikon és a Magyar életrajzi index adatbázis alapján.
e-mail: thuroczyg@pim.hu