Gyász

70 esztendős korában elhunyt Valachi Anna irodalomtörténész, a József Attila Társaság alapító tagja, József Attila életművének, a pszichoanalízis és az irodalom kapcsolatának kutatója. A Digitális Irodalmi Akadémia Rákos Sándor-szakértője, monográfiát is írt az íróról.
Intézményünk nevében Kemény Aranka, a Médiatár munkatársa búcsúzik.

 

„Szóra bírni a lélek mélységeit”

Valachi Anna

1948−2018

 

Csak kevesen rendelkeznek azzal a mély empátiás készséggel, amellyel nemcsak barátai, de kedves szerzői felé is fordult. Elsősorban József Attila életét kutatta, de föltárta például Juhász Gyula titkára, Kilényi Irma újdonságokat rejtő levelezését, melyet aztán a Holmi közölt folytatásokban.

Valachi Anna az elmúlt évtizedekben sok szálon kötődött a múzeumhoz. Elsősorban József Attila és hagyatéka révén. Különösen foglalkoztatta a költőnek anyjához, testvéreihez és szerelmeihez, a nőkhöz való kapcsolata a költészet és a lélektan kettős vonatkozásában.

De nemcsak kutatóként, irodalomtudományi konferenciák előadójaként volt jelen a PIM-ben, hanem az általa létrehívott és tizenöt esztendőn át szerkesztett Művészet és pszichoanalízis-sorozat szervezőjeként is. Személye révén, a Ferenczi Sándor Egyesület, a József Attila Társaság és a PIM együttműködésében az irodalom, a filozófia, a képzőművészet, a zene- és a filmművészet pszichoanalitikai elemzéséhez jött létre állandó előadói és vitalehetőség.

József Attila-szakértőként közreműködött a Gát utcai József Attila Emlékhely és a balatonszárszói József Attila-kiállításban.

2009 óta a Digitális Irodalmi Akadémia Rákos Sándor-szakértője volt. Csigavonalban a Parnasszusra – Rákos Sándor földi poklai és táguló költői világa című monográfiája a regényes életrajz, a hiteles irodalomtörténet és az alkotáslélektan izgalmas ötvözete.

A kutatói munka eredményeit részben tanulmányaiban tette közzé, részben drámái alapanyagaként is felhasználta. Versrészleteket, naplófeljegyzéseket, leveleket és visszaemlékezéseket ötvöző darabjait több ízben mutatta be a PIM felolvasószínpadán. Emlékezetes marad pl. Bertók Lajos József Attila-alakítása a „Minket, Gyuszi, szeretni kell” című dokumentumjátékban Bertalan Ágnes és Hegedűs D. Géza partnereként (r.: Forgách András, 2004) ; a Ferenczi Sándor szerelmi választásáról szóló Dr. Freud, a házasságközvetítő (sz.: Benedek Miklós, Huszárik Kata, Takács Katalin, Znamenák István, r.: Felvidéki Judit, 2006) vagy a legutóbbi, Szépségkoldusok címmel 2015-ben bemutatott, József Attila, Juhász Gyula és Kilényi Irma kapcsolatát megvilágító dráma (sz.: Jordán Tamás, Jordán Adél, Keresztes Tamás, Szávai Viktória, Gáspár Sándor, Téri Sándor, r.: Jordán Tamás). Ezek az előadások éppúgy, mint a Művészet és pszichoanalízis-sorozat beszélgetései hozzáférhetőek a PIM Médiatárában, 2015-ben pedig könyvalakban is megjelentek.

2017 júniusában a Művészet és pszichoanalízis-sorozat 15. évfordulóján az előadók és a társrendezők a tiszteletére összeállított „Nem való ez, nem is álom…” című válogatáskötettel köszöntötték.

A 2002-ben megalakult, majd a múzeumban működő József Attila Társaságnak is alapító tagja és betegségéig aktív szervezője volt, részt vállalt a 2018-ban megjelent monumentális József Attila összes tanulmánya és cikke 1930−1937 című kritikai kiadásban is.

Férje, Horváth Dávid fotóművész, akinek szuggesztív erejű íróportréi már a PIM gyűjteményének fontos részét képezik, 2017 elején hunyt el. Elvesztését nem tudta feldolgozni. 16-án pénteken, „a novemberi est hideg”-ében éppen Nemes Líviával készített interjúját vetítették itt a múzeumban, míg Bécsben, már a részvétele nélkül zajlott le egy József Attila-konferencia az egyetemen.

Szóra már nem bírhatjuk őt, de felvételeit, emlékét megőrizzük.

                                                                                                          Kemény Aranka