Elhunyt Gróf Marika

Gróf Mária 1969. augusztus 20-án lépett be először a Károlyi-palota kapuján. Adminisztrátorként, illetve asszisztensként végezte munkáját a Kézirattárban, hat főosztályvezető munkáját segítve egészen 2016 augusztusáig.

Az általa megbízhatóan, precízen, állhatatosan, hozzáértéssel és szeretettel végzett tevékenységek közé tartozott a katalóguscédulák és a szakleltári lapok gépelése, később ugyanezen katalógus számítógépbe vitele. A legtöbb fólió, pallium és kézirattári doboz az ő keze nyomát viseli. Sok ezer kéziratot pecsételt le, látott el jelzettel, illetve leltári számmal. A hagyatéki listák gépelése, a kutatói nyilvántartás kezelése, a kéziratok raktárból való kiszedése és visszaosztása, hivatalos dokumentumok iktatása is az ő munkaköréhez tartozott. Rutinja, tapasztalatai nélkülözhetetlenek voltak az állományrevízió munkájában, hosszú évek gyakorlatát felhasználva az olvashatatlannak tűnő írások briliáns kibetűzésével rendre kisegítette, sőt elkápráztatta munkatársait.

Csupa olyan hétköznapinak tűnő cselekedet, amely alapvető fontosságú a gyűjtemény mindennapi működésében, sőt az intézmény jó hírének öregbítése szempontjából. Az az intelligencia, segítőkészség és jókedv, amivel jelen volt tárunk életében, mindig hiányozni fog.

 

Emlékét megőrizzük.

A PIM munkatársai