Az Édes Anna / Kosztolányi – Trianon 100 kiadványról

Babucs Éva írása

Őszintén szólva, ritkán vásárolom meg egy kiállítás megtekintése után a róla készült múzeumi katalógust. A legtöbbször csalódás az utólagos lapozgatás, csak lélektelen információ a szűk lapok közé zsúfolva. De miért is lenne másképp? Egy adott kiállításon a tárgyak egymáshoz való viszonya, kapcsolódásuk sokrétegűsége, a kialakított terek atmoszférájának kisugárzása és csak a helyszínen érezhető ereje, az esetleges fény- és hangeffektusok, sőt a látogatók kíváncsisága és szellemi erőfeszítése, hogy befogadják az adott kiállítás komplexitását, együttesen adják azt az érzékszervi élményt, amelyet többnyire csak a fizikai jelenléttel élvezhetünk. Így élhetjük át a teljes bevonódás felejthetetlen élményét.

A ritka kivételek közé tartozik a 2020–21-es évek egyik legnagyszerűbb kiállításáról készült kísérő kiadvány, amelyet a Petőfi Irodalmi Múzeumban láthattuk Édes Anna / Kosztolányi – Trianon 100 címmel. Ebben az esetben nem túlzás azt állítanunk, hogy a könyvként megjelenő összeállítás minden szempontból méltó lenyomata a nagyívű vizuális eseménynek.

A könyv szerkezetében követi a kiállítás tematikáját, de nem szolgai módon, ügyelve a könyvszerkesztés olvasóbarát harmóniájára.

Már a borító is lenyűgöző, a feldolgozott témához illően komor, gyászos. A matt fekete színű, széles füles borító behajtása Kosztolányi arcát metszi ketté, ezáltal a megjelenő félprofil tekintete vádlón, fájdalmasan, kétségbeesetten szegeződik ránk. A sötét tónusú borítón végigfutó formalakk pedig az egész kiállítás mottójául választott könyörgést, a halottakért való imádság latin szavait emeli ki és vonzza feléjük a szemet: „Körülvettek engem a halál sóhajtásai.” A katolikus papok szertartáskönyvében található szöveg tükörképe az előzéken is megjelenik a súlyos, lila színű háttéren.

Parádi Andrea és Széki András a Szép Magyar Könyv 2022 díjátadóján

A könyv első 30 oldala magáról a kiállítás koncepciójáról ad információt, a híres regény és a gyászolt történelmi esemény kapcsolatáról, valamint az élő tárlatról villant fel képeket. A kiadvány további lapjain pedig részleteiben kibontakozik a kiállítási anyag.

Az Édes Anna iskolai tananyag, a történet egyszerű: egy cselédlány brutális módon megöli kenyéradó gazdáit. Kosztolányi, aki Trianon után valóságosan fegyvert akart ragadni, az Édes Annájával az édes anyaföldet gyászolja. Mert talán nem is a gyilkosság a legborzalmasabb. Ennél rettenetesebb az út, amely Annát kíséri, a végtelen szenvedés, a megaláztatás, a bemocskolódás.

Anna szenvedése az anyaföldért érzett szenvedés.

A könyv 200x250 mm-es mérete kiváló a nagyívű fotók bemutatására is, de nem hivalkodó, semmiképpen nem arányvesztett. Minden oldala izgalmas, a korabeli fényképek, újságkivágások, plakátok, feljegyzések, rajzok, kreatív betétek kiváló minőségben jelennek meg.  A harmonikus és kreatív design, a jó arányérzék, a szöveg olvashatósága, a tartalom és a vizualitás egyenrangúsága, a finom betűtípus, az elegáns matt papír olyan egységet alkot, amely a művet – a szóban forgó kiállítás megtekintése nélkül is – az igazán kivételes és legkiválóbb könyvek közé emeli.

A kiállítás kurátora és a könyv szerkesztője: Parádi Andrea.

Látványterv és grafika, valamint a könyv tervezője: Széki András.

 A nyomtatás a Pátria Nyomdában készült.