Valahol van egy város - könyvbemutató

Találkozás a világ különböző pontjain élt és élő, 20. és 21. századi, 43 magyar íróval. Kós Károlytól és Márai Sándortól, Poszler Györgytől és Csiki Lászlótól idősebb és fiatalabb kortársakig esszében, versben, prózai szövegekben vallanak szülővárosukról, életük fontos helyszíneiről, kalandjaikról a kolozsvári Korunk folyóirat által megszólítottak. Erdélyi és magyarországi, felvidéki és délvidéki helyszínek, európai és amerikai nagyvárosok elevenednek meg az elbeszélésekben, emlékezésekben.
Láng Gusztáv és Boka László irodalomtörténészek, valamint a kötet szerkesztője, Kántor Lajos bevezetője után a jelen lévő szerzőket szólaltatják meg a szervezők.
Dátum: 
2015. november 11. 17.00