Új könyvek Kazinczy Ferencről

Könyvbemutató
Egyedülálló levelezéskiadás az irodalomtudományban. Az MTA-DE Klasszikus Magyar Irodalmi Textológiai Kutatócsoport könyvbemutatója.
Az MTA-DE Klasszikus Magyar Irodalmi Textológiai Kutatócsoport által gondozott Kazinczy-kiadás megjelent két levelezéskötete az 1890-ben Váczy János által indított sorozat pótkötetei. A Levelezés XXIV. az 1960 (az előző pótkötet megjelenése) óta előkerült 303 magánlevelet tartalmazza, a Levelezés XXV. pedig Kazinczy 1786–1791 közötti hivatali levelezését (283 levelet és 93 kapcsolódó iratot). A korszak kutatásának egyik elsőrendű forrásaként használt és számon tartott Kazinczy-levelezés így az eddigi majdnem hatezres tételszám több mint 10%-ával bővült, s jelenleg 6521 darabot számlál, amely már önmagában is egyedülállóvá teszi e kiadást a magyar irodalomtudományban. A Kazinczy életmű meghatározó darabjai, a nevezetes Erdélyi levelek és a kilenckötetes Szépliteratúra is kritikai feldolgozásban jelenik meg, az előbbinek az elkészült 16 kidolgozásából a jelen kötet 5 teljes szövegű változatot közöl. A kutatócsoport két fiatal kutatójának monográfiái pedig Kazinczy életművének teljesen új szempontú megvilágítását adják. 
 
A bemutatott könyvek:
Kazinczy Ferenc: Szép Literatúra (sajtó alá rendezte Bodrogi Ferenc Máté);
Erdélyi Levelek (sajtó alá rendezte Szabó Ágnes);
Kazinczy Ferenc levelezése, XXIV. kötet (sajtó alá rendezte Orbán László);
Kazinczy Ferenc levelezése, XXV. kötet (Hivatali levelezés) (sajtó alá rendezte Soós István)
Bodrogi Ferenc Máté: Kazinczy arca és a csiszoltság nyelve. Egy önreprezentáció diszkurzív háttere;
Czifra Mariann: Kazinczy Ferenc és az ortológusok (Árnyak és alakok az 1810-es évek nyelvújítási mozgalmában)
A bemutatásra felkért szakértők: Balogh Piroska (ELTE), Tóth Orsolya (PTE), Völgyesi Orsolya (MTA BTK TTI), Labádi Gergely (SZTE)
Dátum: 
2014. március 31. 18.00