„tánc volnék, mely önmagát lejti”

Szeptember 17–18. kedd–szerda
Konferencia Weöres Sándor születésének 100. évfordulója alkalmából
A Petőfi Irodalmi Múzeum, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Modern Magyar Irodalomtörténeti Tanszéke, a Károli Gáspár Református Egyetem Magyar Nyelv-, Irodalom- és Kultúratudományi Intézete, valamint a Fiatal Írók Szövetsége szervezésében.
 
2013. szeptember 18. szerda
 
9.30
elnök: Bartal Mária
 
Schein Gábor – A „cigány” és a „női” identitás kölcsönössége a Psychében
 
Porczió Veronika – A kis-asszony a fekete ördög. A Psyché újraolvasási lehetőségeiről
 
Szabó Anita – „Hogy vágyódást ne keltne, arczát elfátyolozta” Weöres Sándor Psyché című művének néhány motívuma
 
vita
kávészünet
 
11.00
elnök: Bednanics Gábor
 
Szilágyi Márton – A magyar őstörténet ironikus mitizálása (Dugonics-, Sajnovics- és Arany-nyomok, A holdbeli csónakosban)
 
Molnár Eszter – A remitologizáció jelensége Weöres Sándor Bolond Istók című mesés elbeszélésében
 
Hermann Zoltán – Weöres Endymionja és a pásztorjáték a XVIII-XIX. századi magyar irodalomban
 
vita
 
13.00 ebédszünet
 
 
14.00
elnök: Bárdos László 
 
Jákfalvi Magdolna – A nemzet sárkánya. Zsámbéki, Ascher, Zsótér Octopus-rendezései
 
Csekő Krisztina – Weöres Sándor szakrális színháza
 
Géher István László – Ritmikai szimmetriák és fraktálok Weöres Sándor Magyar etüdök-verseiben
 
Visy Beatrix – Őrült-e minden fűszál? – a vers minimuma (Weöres Sándor egysoros költeményeiről)
 
vita
 
15.40
elnök: Szilágyi Márton
Dezső Csaba – „Szekfüviráglehelet-zuhatag”: Weöres műfordításai a szanszkrit irodalomból
 
Thimár Attila – Rongyok, szőnyegek, mintázatok. A keleti világszemlélet bogai Weöres költészetében
 
Józan Ildikó – Variábilitás és rögzítettség, „valódi vagy vélt megértés”. Fordításművek Weöres Sándor lírájában
 
vita
zárszó: Palkó Gábor
 
18.10 Felolvasás és beszélgetés Weöres Sándor költészetéről
A beszélhetés résztvevői Kovács András Ferenc és Parti Nagy Lajos
A beszélgetést vezeti Horváth Csaba
Dátum: 
2013. szeptember 17. 10.30