SZOMSZÉDSÁG, SZABADSÁG

Április 9–10. szombat–vasárnap
„Hozz magaddal egy másik írót egy másik országból!”
A Szépírók Társasága VII. Irodalmi Fesztiválja
Április 9. szombat
17 óra – Földényi F. László és Ingo Schulze (Németország)
 
18.30 – Konrád György és Terézia Mora (Németország)
 
Az est házigazdája: Balázs Eszter irodalomkritikus
 
A Szépírók Társaságának hagyományos fesztiválját idén európai dimenzióba tágítottuk. Alapeszménk szlogenje így hangzik: „Hozz magaddal egy másik írót egy másik országból!” Arra kértük fel írótársainkat, hogy hívjanak magukkal egy íróbarátot közös beszélgetésre és felolvasásra.
A fesztivál témája a szomszédság és szabadság fogalma. Közép és Kelet Európában gondolkodunk, a különböző nemzetek és a magyarok jelenlegi és történelmi, kulturális és társadalmi viszonyaiban. A szomszédság és egymás mellett élés kérdéskörét szeretnénk megvizsgálni, és azt, hogy a szomszédos nemzetek irodalmi és kulturális hagyományai mennyiben térnek el egymástól, illetve hatnak egymásra.
Az egyébként is kapcsolatban, barátságban álló magyarországi és nemzetközi hírű írók felolvasásaiból és beszélgetéseiből kirajzolódhat a magyar és a többi európai írók kölcsönös nézőpontja, a kultúrák érdekfeszítő találkozása és elágazásai.
 
 
Dátum: 
2011. április 9. 18.00