Szabó Lőrinc konferencia

„örök véget és örök kezdetet”

Szabó Lőrinc 60

A Petőfi irodalmi Múzeum és az ELTE BTK Összehasonlító Irodalom- és Kultúratudományi Tanszéke 2017. október 5-én és 6-án konferenciát szervez Szabó Lőrinc halálának 60. évfordulója alkalmából a Petőfi Irodalmi Múzeumban.

A konferencia programja

2017. október 5. csütörtök
9.00 A konferenciát megnyitja Gáborjáni-Szabó Réka és Palkó Gábor
9.15–10.00 Kabdebó Lóránt: Rejtekút Szabó Lőrinc személyiséglátomásában

I. szekció Szekcióelnök: Kabdebó Lóránt
10.00 Kulcsár Szabó Ernő: „Gyík egy napsütötte kövön”. Egy lehetséges biopoétika körvonalai Szabó Lőrincnél

10.20 Nagy Csilla: „»Legyen« a »Ne legyen!«-t mondta ki”. Test- és szubjektumtapasztalat Szabó Lőrinc költészetében

10.40 Felszeghi Sára: "Álommá zsongul a tücsökzene". Szabó Lőrinc betegségei és halála

11.00–11.30 Vita
11.30 Kávészünet

12.00 Kulcsár-Szabó Zoltán: A (túl)élő üzenete

12.20 Nemes Z. Márió: Individualizmus és humanizmus – Szabó Lőrinc emberképe

12.40 Bartal Mária: „…hús-, csont- s ideggép…” az érzéki tapasztalat határhelyzetei Szabó Lőrinc költészetében

13.00–13.30 Vita
14.00–15.00 Ebédszünet

II. szekció Szekcióelnök: Nagy Csilla
15.00 Pataky Adrienn: Biopoétika Szabó Lőrinc és Nemes Nagy néhány versében

15.20 Buda Attila: „Szavaim, arany méhek, itt az ősz” – Évszakok játéka A huszonhatodik év és a Tücsökzene szonettjeiben

15.40 Balogh Gergő: Az élet politikája és poétikája

16.00–16.30 Vita
16.30 Kávészünet

17.00 Horányi Károly: Vers és valóság: A Miskolci Egyetem Szabó Lőrinc Kutatóhelyének és a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának Szabó Lőrinc-honlapja

17.20 Váradi-Szitha Ábel: „…telített tér, álló idő…” – A szakrális „Kelet” mint távoli idegen lírai interiorizációja a Tücsökzenében

17.40 Gorove Eszter: Politikum és líraeszmény Szabó Lőrinc költészetében

18.00–18.30 Vita

2017. október 6. péntek

I. szekció Szekcióelnök: Kulcsár-Szabó Zoltán
10.00 Szávai János: Szabó Lőrinc Verlaine-magyarításai

10.20 Szávai Dorottya: Szabó Lőrinc és Baudelaire

10.40 Lőrincz Csongor: Visszhang és hangkép (Szabó Lőrinc és József Attila korai költészetéhez)

11.00–11.30 Vita
11.30 Kávészünet

12.00 Horváth Kornélia: A megértés kérdései – még egyszer Az Egy álmairól

12.20 Bednanics Gábor: Struktúrák és térkompozíciók Szabó Lőrinc verseiben

12.40 Barna László: „Werther álmai”: A Werther szerelme és halála és Az Egy álmai transztextuális olvasata

13.00–13.30 Vita
14.00–15.00 Ebédszünet

II. szekció Szekcióelnök: Palkó Gábor
15.00 Mezei Gábor: Akusztikus topográfia és az írás kartografikus működései Szabó Lőrinc és Oravecz Imre verseiben

15.20 Smid Róbert: Harc a technikával

15.40 L. Varga Péter: „ördögök és istenek a gépek” – Ember, technika, költészet. Szabó Lőrinc és Kassák Lajos

16.00–16.30 Vita
16.30 Kávészünet

17.00 Kemény Aranka: A tökéletes mű – Az átírás, az újraírás példái Szabó Lőrinc prózai munkáiban

17.20 Szele Bálint: Szabó Lőrinc Shakespeare-fordításai

17.40–18.00 Vita
18.00 A konferencia lezárása

Dátum: 
2017. október 5. 09.00 - 2017. október 6. 18.00