Prózafordulat

Prózafordulat: a magyar próza alakulástörténete a XX. század utolsó évtizedeiben
Az ELTE BTK Összehasonlító Irodalom- és Kultúratudományi Tanszéke és a Petőfi Irodalmi Múzeum közös konferenciája
A konferencia célja, hogy a XXI. század első évtizedének távlatából visszatekintsen arra a fordulatra, amely a hetvenes és nyolcvanas években a magyar prózaírásban lejátszódott, illetve arra, hogy ami a kilencvenes években és azután a prózában történt, tekinthető-e a fordulat folytatódásának, vagy inkább új tendenciák megjelenéseként írható le.
 
Program:
 
  9.30 Megnyitó (Györffy Miklós)
 
  Elnök: Szilágyi Zsófia
  9.40 Györffy Miklós: Szövegek csodálatos élete. A kortárs irodalom és film találkozásai
10.00 Lénárt Tamás: Az önkioldó szerkezet különbejáratú tébolya.
Nádas Péter: A fotográfia szép története
10.20 Fodor Péter: Vagy szó, vagy labda
10.40 Kelemen Pál: Parabola és ellenparabola
11.00 Hozzászólások
 
Kávészünet
 
I. szekció
Elnök: Györffy Miklós
11.30 Dömötör Edit: Macskakő és narratíva – Narratívakoncepciók Lengyel Péter Macskakő című regényében
11.50 Mészáros Márton: A műnemek közti átjárhatóság Háy János írásművészetében
12.10 Zoch Tímea: Krasznahorkai László: Háború és háború – lehetséges új dimenziók
12.30 Hozzászólások
 
II. szekció
Elnök:Bombitz Attila
11.30 Bedecs László: A közhely színeváltozása (A nyelv mint emlék Parti Nagy Lajos prózájában)
11.50 Horváth Csaba: Az termelés könyvétől az apák könyvén át az apokalipszisig – Esterházy prózafordulatai
12.10 Kránicz Gábor: Apukalipszis. Regénnyé írt apák
12.30 Hozzászólások
 
Ebédszünet
 
Elnök: Hansági Ágnes 
14.00 Bombitz Attila: Újraírni a világot. Szerzők, témák, beszédmódok az ezredfordulón
14.20 Szilágyi Zsófia: Honnan hová? A prózafordulat és az irodalomtörténeti hagyomány
14.40 Szirák Péter: A vendégszöveg-technika módosulásai:  Örkény, Tandori, Esterházy
15.00 Hozzászólások
 
Kávészünet
 
Elnök: Szirák Péter 
15.30 Hansági Ágnes: „Innen és túl” – a prózafordulat nyomai az ezredvégen
15.50 Bengi László: Rugalmasság és állandóság: a kilencvenes évek magyar irodalmának kanonizációs folyamatairól
16.10 Tolcsvai Nagy Gábor: Hermeneutika és kognitív nyelvészet találkozása egy irodalomtörténeti korszakváltás értelmezésében
16.30 Hozzászólások
Dátum: 
2007. május 25. 10.30