Nyugat-konferencia

2008. október 8–10.
Az MTA Irodalomtudományi Intézete, az ELTE BTK Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézete és a Petőfi Irodalmi Múzeum szervezésében
Színhely: Petőfi Irodalmi Múzeum
2. nap
Október 9. csütörtök, 10 óra
 
Elnök: Angyalosi Gergely
 
Szegedy-Maszák Mihály: Édes Anna: példázat és/vagy regény?
Veres András: Kosztolányi Nyugatja és a Nyugat Kosztolányija
Dávidházi Péter: A kihagyás poétikája Babits Jónás könyvében
Buda Attila: „Kályhában fellobog a láng / falon az óra elakad” – Válasz vagy ellentmondás két Babits-novella tükrében
Gintli Tibor: Hagyomány és újítás Cholnoky Viktor prózájában
Payer Imre: Ady Endre kuruc-versei   
 
14 óra
 
Elnök: Veres András
 
Eisemann György: A modernitás médiuma
Kappanyos András: „Hát én utálom a futuristákat”. A Nyugat és az avantgárd viszonyáról
Rákai Orsolya: Terek, emlékezés, leírás: Kaffka Margit és az Állomások
Pál József: „Semmit sem fordíthattok meg!” Ady utolsó esztendeje
Sipos Lajos: A Nyugat a „forradalmak” korában (1918–1925
Kosztolánczy Tibor: Milyen színű ez az ing? Kassák, Osvát és Babits
Dátum: 
2008. október 9. 11.00