Nyugat-konferencia

2008. október 8–10.
Az MTA Irodalomtudományi Intézete, az ELTE BTK Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézete és a Petőfi Irodalmi Múzeum szervezésében
Színhely: Petőfi Irodalmi Múzeum
 
1. nap
Október 8. szerda, 10 óra
 
Elnök: Kenyeres Zoltán
 
Kulcsár Szabó Ernő: Budapest – Bécs – Berlin: a Nyugat és a közép-európai modernség
Tverdota György: A Nyugat és a Nouvelle Revue Française
Bárdos László: Gorkij a Nyugatban
Széchenyi Ágnes: A Jung Ungarn és a Nyugat
Schein Gábor: Budapest territorizáltsága a Nyugat korai évfolyamaiban
 
14 óra
 
Elnök: Tverdota György
 
Kenyeres Zoltán: Viták, ankétok
Kelevéz Ágnes: Jubileumi és emlékszámok a Nyugatban
Földes Györgyi: Színek, illatok, szimbólumok
Szilágyi Judit: A Nyugat geometriája
Margócsy István: Petőfi a Nyugatban
Dátum: 
2008. október 8. 11.00