Nyugat-konferencia

2008. október 8–10.
Az MTA Irodalomtudományi Intézete, az ELTE BTK Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézete és a Petőfi Irodalmi Múzeum szervezésében
Színhely: Petőfi Irodalmi Múzeum
3. nap
Október 10. péntek, 10 óra
 
Elnök: Szegedy-Maszák Mihály
 
Angyalosi Gergely: Neovojtina esztétikája
Frank Tibor: Ignotus Amerikában
Cséve Anna : Én-parabolák. Móricz Zsigmond dialógusai a Nyugatban
Bartal Mária: Orfikus impulzusok Weöres Sándor költészetében
Mózes Huba: Az Erdélyi Helikon és a Nyugat
 
14 óra
 
Elnök: Kulcsár Szabó Ernő
 
Tarján Tamás: Sport az induló Nyugatban (a londoni és a stockholmi olimpia, 1908 és 1912 között)
Schiller Erzsébet: A kortárs képzőművészet megjelenési módjai a korai Nyugatban
Cserhalmi Zsuzsa: Iskolapélda
Balázs Eszter: Az entellektüel-értelmiségi szerep és funkció a Nyugatban (1908–1914)
Rónay László: A veszélyes folyóirat. Egy fe jezet a Nyugat utóéletéből
Dátum: 
2008. október 10. 11.00