Művészet és pszichoanalízis

Perenyei Monika művészettörténész (Budapest): Álompaloták - képzeletszülte lakhelyek

Jakab Irén Imaginery Dwellings (Képzeletszülte lakhelyek) című filmjének vetítésével.

 

Sorozatszerkesztő: Takács Mónika

 

A Ferenczi Sándor Egyesület, a József Attila Társaság és a PIM közös műhelybeszélgetés-sorozata

Előadásomban egy pszichiáterek készítette művészeti filmet elemzek. Az 1975-ben készült Imaginary Dwellings című film az outsider art paradigmatikus tevékenységeként elismert látomásos építészet sajátos példatára; három pszichiáter: a párizsi Gaston Ferdière, a düsszeldorfi Kurt Behrends és az akkor Pittsburgh-ben élő Jakab Irén (1919-2011) közös invenciója.

Az 1975-ös film egy olyan időszak termése, amikor a pszichiátriai és a művészettörténeti szempontok látványosan közeledtek egymáshoz: ekkor születik meg az outsider art kifejezés és a pszichotikusok elszigetelten létező alkotásai a kortárs művészet helyszínein is helyet kapnak. Az orvos és a művészettörténész esetenként egymás területére léptek (vagy tévedtek), közleményeikben kölcsönösen hivatkozták egymást (vagy nem).  

A műfajában, esztétikájában és tudományos beszédmódjaiban is hibrid alkotást az előadáson több szempontból vizsgálom. Különösen izgalmas, hogy a film hol helyezhető el az orvosi filmek láthatatlan archívumában, illetve milyen jelentéssel bír Jakab Irén munkásságában, akinek a film szerkezetét köszönhetjük. Jakab utóbb pszichológiai kutatással is gazdagította a film témáját, szerkesztői megközelítésmódja ekkor még azonban a szó szoros értelmében lírai: Sigmund Freud A költő és a fantáziaműködés című tanulmányának hatása érezhető, Áprily Lajos Menekülő című versét pedig be is illesztette a filmes elbeszélésbe.

 

A szeme: két riadt madár.
Az emberszót nem bírta már.

Hang hívta, tán a tengeré,
s indult a nagysziget felé.

Bozontos volt a nagysziget,
közepén kunyhót épített.

Varázslatos tiltó-övül
három kört vont a ház körül.

Krisztus-tövisből sűrü fal:
magas gőg volt a vársövény.

A legbelső tiltó-varázs:
örvény mélységű hallgatás.

Körön s világokon belül
világot épít, egyedül.

Dátum: 
2023. január 20. 18.00