„…mit tesz a fény…”

Nádas Péter fotográfiái 1959–2003
Látogatható 2013. február 17-ig
Az elsősorban szépíróként ismert, pályáját azonban fényképészként kezdő Nádas Péter fotóit bemutató kiállítás
Az elsősorban szépíróként ismert, pályáját azonban fényképészként kezdő Nádas Péter fotóit már a legelső évektől kezdve meghatározza az a „semleges figyelem”, amelyre viszont az író utal Világló részletek című esszéjében: „Ha a figyelem semleges, ha éppen semmit nem akarunk, még csak nézni sem, akkor önkéntelenül, ösztönösen követjük a fény és az árnyék útjait.” A jelen kiállítás hét témakörbe rendezve követi végig „a fény és az árnyék útjait” – a hatvanas évek elején készített képes tudósítások felvételeitől az ezredforduló tájékán keletkezett minimalista alkotásokig.
 
Tárgyukat tekintve találhatunk itt szociofotókat, portrékat, természetképeket, csendéleteket – a Nádas-féle látásmód tükrében, amely egyre inkább lemarja a tárgyi valóság fölös pompáját annak tartós alapszerkezetéig. Cserében viszont valamiféle jótékony fátyolszerűség – fény-árnyék raszter – ereszkedik a látható valóság lecsupaszított vázára. Hús a csontra. A Nádas által sűrűn emlegetett és szívósan alkalmazott „semlegesség” nem volna más, mint a részrehajlás nélküli figyelem megbocsátó gesztusa: a sokdimenziós voltában felfoghatatlan létezés vizuális modellezése, láttatása a fénykép kétdimenziós közegében. Hiszen a fotósnak az a dolga, hogy figyeljen arra, sőt mindarra, ami éppen az útjába kerül, amit muszáj valahogyan látnia és láttatnia.
 
 
“…what difference light can make….”
Péter Nádas – Photographs 1959–2003
16 October 2012 – 5 February 2013
 
First and foremost Péter Nádas is a renowned novelist. However, he started his career as a photographer whose works from the very beginning were determined by a “neutral attention” the writer himself refers to in his essay Details Shining Out: “If attention is neutral, if we happen not to want anything, not even to see, then we follow the paths of light and shade involuntarily, instinctively.” The current exhibition follows “the paths of light and shade” organised in seven thematically arranged blocks, from journalistic photographs of illustrated reports in the 60s to the photos of minimalist art from the turn of the century. Regarding their subject matter there are social documentary photographs, portraits, nature photos and still life pictures – reflected from Nádas’s perspective, showing objective reality deprived of redundant splendour in its solid structural basis. In exchange a kind of benevolent, gauzy screen of light and shade surrounds the naked structure of visible reality, just as meat surrounds the bones. The ‘neutrality’ referred to and constantly applied by Nádas with perseverance is nothing but the absolving gesture of unbiased attention: modelling the visual existence of being in its unperceivable and multi-dimensional reality and making it perceivable in the two-dimensional world of photography. The task of the photographer, after all, is to have an attentive eye to the thing, to everything that comes his way, to see it and let it be seen in one way or another.
 
Látogatható: 2012. október 16-tól 2013. február 5-ig
A Petőfi Irodalmi Múzeum
1053 Budapest, Károlyi M. u. 16.
www.pim.hu
Nyitva tartás: kedd – vasárnap 10.00–18.00
Dátum: 
2012. október 14. 10.36