Kultusz, kultúra, erőszak I. – konferencia

A kultusz mint a kultúra társadalomba ágyazódását, működését elősegítő jelenség, mint a kultúrát normáknak alávető és normák forrásává tevő struktúra szoros kapcsolatban áll mind a szimbolikus, mind a fizikai erőszakkal. Maga a kultúra is számtalan módon lehet az erőszak hordozója, gyakorlója – természetesen a másik oldalról sem feledkezhetünk meg, amikor a kultúra valamely szegmensét sújtja agresszió.
A konferencia a kultuszok, a kultúra és az erőszak e bonyolult összefüggésrendszerének vizsgálatára tesz kísérletet.
A kultuszkutatás a kultúratudományok és a kritikatörténet sajátos metszetét alkotva megalakulása óta különös színfoltja a hazai tudományosságnak. Az eredetileg irodalomtörténeti jellegű kultuszokat vizsgáló Kultuszkutató Csoport az utóbbi évtizedben egyre tágabb kutatási területekkel foglalkozik, s igyekszik e vizsgálatokba minél több történet- és társadalomtudományos diszciplína képviselőjét bevonni.
 
 
December 13. csütörtök, 10–12 óra között
Diskurzív erőszak: kultusz és tudomány
10.10-10.30 A. Gergely András: Kulturális gyarmatok mint szimbolikus politikai határzónák
10.30-10.50 Feischmidt Margit: A kultúra, illetve a kulturális különbségek gyakorlati és diskurzív valósága – Egy empirikus kultúrakutató elméleti reflexiói
10.50-11.10 Beck Zoltán: A tudományt teremtő önkény – a romológia alakulástörténetéről
11.10-11.30 N. Kovács Tímea: A „primitív”: a megtalált és a kitalált idegen – A szimbolikus és a politikai gyarmatosítás összefüggései
11.30-11.50 Vita
 
12–13 óra között ebéd
 
13.00-16.45
Az irodalmi-művészeti kánonképződés mint szimbolikus erőszak
13.00-13-20 Margócsy István: Petőfi-kultusz mások ellenében
13.20-13.40 Kalavszky Zsófia: „Puskin – a kenyerünk, a vérünk, a levegőnk” – Irodalmi mítosz, mitizált irodalom, kultikus mítosz, irodalmi kultusz
13.40-14.00 Lakner Lajos: Kazinczy szelíd erőszaka
14.00-14.20 Bircsák Anikó: Az olvasás mint agresszió: A Hamvas-kultusz
14.20-14.40 Vita
 
14.40-15.00 Szünet
 
15.00-15.20 Kiss Gábor Zoltán: Kritikai és ideologikus zavar (Chuck Palahniuk regényei és kultusza)
15.40-16.00 Devescovi Balázs: Kazinczy Gessner Idylliumi fordításának ökológiai olvasata
15.20-15.40 Mészáros Tibor: Márai Halotti beszédének utóélete
16.00-16.20 Jarmo Valkkola: Kultikus filmnézés
16.20-16.45 Vita
 
16.45-17.00 Szünet
 
17–19 óra között
Kultuszrombolás és kultuszépítés
17.00-17.20 Tuomo Lahdelma: Kultusszal kapcsolatos negatív műveletek
17.20-17.40 Gyáni Gábor: Kánonrombolás a történetírásban: Hajnal István üldözése
17.40-18.00 Vörös Boldizsár: „hiszen Guszev nem is létezett” – Egy kultusz lerombolása az 1950-es évek közepétől az 1990-es évekig
18.00-18.20 Zsák Judit: Ellenállás, emlékezés és ön(re)prezentáció az ellenkultuszban
18.20-18.40 Tverdota György: Újratemetés és erőszak
18.40-19.00 Vita
 
Dátum: 
2007. december 13. 10.00