„A kor falára” - Áprily-konferencia

Az erdélyi magyar líra Áprily Lajostól Kovács András Ferencig

A Petőfi Irodalmi Múzeum konferenciája Áprily Lajos születésének 130., és halálának 50. évfordulója alkalmából.

Program:

Szekcióelnök: Fráter Zoltán

10.00 Láng Gusztáv: A költői szereptudat változása

10.20 Balázs Imre József: Áprily Lajos, az elsőkötetes költő

10.40 Vallasek Júlia: Az Áprily-életmű alakulása a második világháború idején

11.00 Vita

 

11.15 Kávészünet

 

11.30 Demény Péter: „Vénebb a téli napnál.” Az öregség motívuma az erdélyi magyar költészetben

11.50 Pataky Adrienn: Nemes Nagy Ágnes Áprily-képe

12.10 Mészáros Márton: KAF: pictura et sententia – Áprily Parajdon

12.30 Vita

 

12.45 Kávészünet

 

Szekcióelnök: Vallasek Júlia

13.00 Tinkó Máté: Az elmúlás (tér)poétikai programja Áprily Lajos és Oravecz Imre költészetében

13.20 B. Kiss Mátyás: Áprily Lajos hatása Szilágyi Domokos és Palocsay Zsigmond költészetében

13.40 Szabó Marcell: Jékely és Tandori

14.00 Vita

 

14.30 A konferencia lezárása

Dátum: 
2018. január 25. 10.00