Konferencia

Október 10. péntek, 10 órától
Szép Ernő születésének 130. évfordulója alkalmából a Petőfi Irodalmi Múzeum és az Eötvös Loránd Tudományegyetem Modern Magyar Irodalomtörténeti Tanszéke szervezésében
A konferencia célja, hogy alkalmat teremtsen Szép Ernő irodalomtörténeti szerepének újragondolására, a kortárs irodalommal való kapcsolatrendszerének feltérképezésére és az ismert vagy kevésbé ismert szövegek újraértelmezésére. Kitűzött feladata felülvizsgálni azt a szerepet, amelyet a szűk terjedelmű (és talán nem eléggé tág horizontú) szakirodalom a sokoldalú, lírikusként, próza- és drámaíróként egyaránt tevékeny szerzőnek szánt.
 
9.45
A konferenciát megnyitja
E. Csorba Csilla főigazgató  (Petőfi Irodalmi Múzeum)
Gintli Tibor tanszékvezető (ELTE BTK Modern Magyar Irodalomtörténeti Tanszék)
 
Plenáris előadások
 
10.00
Elnök: Bárdos László 
 
Kálmán C. György
Alkalmiság és újítás Szép Ernő kisregényeiben
 
Gintli Tibor
Az élőszó imitálása Szép Ernő regényeinek narrációjában
 
Széchenyi Ágnes
Szenvedők, szemtanúk, formát keresők - Az Emberszag egyidejű, rokon művek közegében
 
Jákfalvi Magdolna
Szép Ernő létrája. Ascher Tamás: Patika, 1972
Vita
12.15 
Elnök: Gintli Tibor
 
Bárdos László 
Meghittség és idegenség a testben
 
Rákai Orsolya
Empátia, idegenség és "szép(er)nőség": a testek narratív megalkotása a Lila ákácban és a Natáliában
 
Bartal Mária
„Ráncaidban dúló ujjak"- testtapasztalatok metaforikája Szép Ernő költészetében
Tarján Tamás
„Futók, ugrók, mászók, csúszók” A játékmotívum és Szép Ernő sportversei
 
Vita
Ebédszünet
 
14.00
Szekcióülések

Vörös terem
Elnök: Bartal Mária 
 
Pataky Adrienn
Ady-hatás Szép Ernő szonettjeiben
 
Surányi Beáta
Túl a szavakon? A repetitív írás auditív effektusai Szép Ernő költészetében
 
Almássy Balázs
Egy iskolából kiszorult iskolaregény: Szép Ernő: Hetedikbe jártam
 
Mórocz Gábor
Szép Ernő Ádámcsutka című regényének jelentésrétegei
Vita
 
Bártfay terem
Elnök: Jákfalvi Magdolna 
 
Hutvágner Éva 
Popularitás, gyermekszínház, bábszínház - Szép Ernő drámái és a könnyű műfajok
 
Balogh Lilla
Hagyományőrzés és újítás Szép Ernő drámáiban
 
Varga Kinga
Szép Ernő drámái a mai magyar színházi gyakorlatban
 
Torma Mária
„te andalító Kázmér, nyalom a sóhajtásodat”  Írók mint hősök, egy barátság irodalma
 
Vita
Dátum: 
2014. október 10. 11.00