Keresztény társadalmi mártírium 1944–1956

Keresztény társadalmi mártírium 1944–1956
Nemzetközi emlékkonferencia

Konferenciánk célja, demonstrálni a magyar keresztény felekezeteknek a társadalom, a kultúra, az oktatás és az egészségügy területén képviselt fölbecsülhetetlen szerepét, valamint a vallásellenes kommunista terror arra irányuló törekvéseit, hogy mindezt megsemmisítse. Szeretnénk megismertetni azt a hitvallói helytállást is, amelyet az egyes felekezetek és vezetőik tanúsítottak a megtöretés évtizedében a magyarság szolgálatában, és amelynek köszönhetően a vallásos életet fölszámolni kívánó bolsevik rezsim szándékai a legsötétebb terror ellenére is kudarcba fulladtak, hiszen az egyház ma is él.

A konferencia fővédnökei:
Veres András győri püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke
Szabó István, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának egyházi elnöke
Gáncs Péter, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke

Hír a honlapjukon: http://www.mikaegylet.hu/martyrium/
Program: http://www.mikaegylet.hu/files/2017/01/martyrium_program.pdf
Meghívó: http://www.martyrium.hu/wp-content/uploads/2017/01/martyrium_meghívó.jpg
Kapcsolat: Isó Gergely 20/8249456
Arató György 20/9114104
mikaegylet@gmail.com

A konferencia honlapja: www.martyrium.hu

Dátum: 
2017. február 9. 09.30