Kazinczy Ferenc Múzeum

Sátoraljaújhely
A Petőfi Irodalmi Múzeum sátoraljaújhelyi Kazinczy Ferenc Múzeuma kívül-belül megszépüve új kiállításaival várja a látogatókat Sátoraljaújhelyen
A Múzeum kiállításai:
 
A Szép és a Jó
Kazinczy és a művészetek
Állandó kiállítás a sátoraljaújhelyi Kazinczy Ferenc Múzeumban
Megnyitó: 2013 október 26
Kurátorok: Kovács Ida irodalmi muzeológus, PIM,
Gyapay László irodalomtörténész, Miskolci Egyetem
 
A kiállítás bemutatja a különféle irodalmi műfajokban alkotó, de leginkább nyelvújítóként és irodalomszervezőként ismert Kazinczy Ferenc gondolatait a művészetek egyes területeiről és az általa kiemelkedőnek tartott műalkotásokról. A szobrászatot, festészetet, könyvtervezést, zenét, színházat, építészetet, kertépítést, belsőépítészetet, életmódot, ruhaviseletet bemutató tematikus terekben elhelyezett műtárgyakat Kazinczy kommentárjai kísérik. A 150 műtárgy között azok a festmények és szobrok is szerepelnek, amelyeket a szenvedélyes gyűjtő és műkedvelő egykor megcsodált. Megtekinthetők a jeles pályatársakról készült portrék, családi képek, városképek, bútorok, relikviák, folyóiratok, első kiadású könyvek, valamint az író saját rajzai, autográf kéziratai. Az érdeklődő megismerkedhet Kazinczy irodalmi és művészeti ízlésével, művelődési programjával, miközben áttekintést kaphat a korszak meghatározó irodalmi-közéleti eseményeiről.
A kiállítótérben rekonstruáltuk az író dolgozószobáját, berendeztünk egy metszetboltot és egy vetítőhelyiséget. A látványt különlegessé teszi a 3D-technikával felépített széphalmi Kazinczy-ház. A nyelvújítás témájához kidolgozott interaktív nyelvi játékok, számítógépes kvízek és kivetítők segítenek abban, hogy olyan színes, vizuális és audiovizuális világ fogadja a látogatót, amely kielégítheti mind az interaktivitást igénylő diákok, mind az elmélyült ismeretekre vágyó felnőttek kíváncsiságát, tudásvágyát.
Kovács Ida 

EGY ELTŰNT VÁR NYOMÁBAN
KUTATÁSOK A SÁTORALJAÚJHELYI VÁRHEGYEN, 2007–2013
Megnyitó: 2013 október 26
Kurátorok: Kalla Zsuzsa, PIM, Ringer István, Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma, Sárospatak
 
2007-ben a város önkormányzatának kezdeményezésére indult meg a sátoraljaújhelyi Várhegyen egy elpusztult, a forrásokból korábban egyértelműen nem azonosítható vár kutatása. A kiállítás bepillantást enged a jelenleg is folyó régészeti feltárás eredményeibe, újszerű módon mutatja be az ásatáson előkerült, töredékességében is látványos leletanyagot. Megismerhetjük az északkelet-magyarországi kisvárak tárgyi kultúráját, életmódját; a vár történetének izgalmas részleteit okleveles források alapján, valamint a várhoz kapcsolódó legendákat is.
Számos multimédiás eszköz, légi fotó, panorámakép segíti a látogatót, hogy követhesse azt a folyamatot, ahogyan az évszázadok alatt eltűnt vár maradványai mind jobban kibontakoznak a felszínen a régészeti munka során. Az elmélyülni kívánók megismerkedhetnek a legkorszerűbb terepfelmérési módszerekkel, a felületet, a leleteket dokumentáló és értelmező eljárásokkal, az elmúlt hat év fotó- és videófelvételeivel. Tárlatunk célja, hogy tudatosítsa a nagyközönségben: a feltárt romok helyreállítása, megóvása, a tudományos eredmények feldolgozása még további hosszú éveket igényel.
Minden vár több mint épületmaradvány vagy turisztikai célpont, a nemzeti múlt jelképe és eleven helyszíne, ezért a kiállítás további fontos célkitűzése, hogy felhívja a figyelmet Újhely várára, a város és Zemplén megye régen elfeledett titkokkal teli értékeire.
Kalla Zsuzsa
 
Petőfi Irodalmi Múzeum - Kazinczy Ferenc Múzeum
Sátoraljaújhely, Dózsa György u. 11.

 
Dátum: 
2013. október 22. 13.54