Kávéházak éjszakája

Csinszka és Ady Endre házassága kiadatlan levelek tükrében

„Mert a Csodának nincsen párja”

Zeke Zsuzsanna irodalomtörténész előadása

Boncza Berta a 20. századi magyar irodalom egyik legjelentősebb alakjának, Ady Endrének a hitvese volt, élete utolsó öt évében legközelebbi társa, alakja ezáltal sem lehet közömbös az irodalomtörténet számára. A mai napig kiadatlan levelezése számos információval szolgál a költővel eltöltött közös életéről és az azt megelőző éveiről.

Boncza Berta diákéveit gyerekkori otthonától, Csucsától távol töltötte budapesti majd svájci leánynevelő intézetekben. A családdal, barátokkal levélben tartotta a kapcsolatot, udvarlóival hosszas, érzelmekkel teli leveleket váltott, míg sor került egy-egy találkozásra. Ady Endrének írt első levele, melyben verspróbálkozását küldi a költőnek „szíves bírálása végett” sokáig megválaszolatlan maradt, majd egy másfél évig tartó levélváltás követte. Berta a költőnek elküldött leveleiben vall hétköznapjairól, családjáról, önmagáról, érzelmeiről. Barátnői is megismerhették a költővel való kapcsolatának alakulását írásain keresztül.

Ady Endre második találkozásuk során megkérte a csucsai vár kisasszonyának kezét, majd 1915 tavaszán a lány édesapjának engedélye nélkül feleségül is vette. A házaspár 1917 őszén felköltözött Csucsáról Budapestre, a Boncza Miklóstól megörökölt Veres Pálné utcai lakásba. A múzsa otthont teremtett a „hotelszobák lakójának” a belvárosban, lelkesen intézte Ady ügyeit, levelezett a Nyugat szerkesztőségével, felvette a kapcsolatot a költő barátaival, egy-egy baráti levelezést teljesen magára vállalt.

Mit árult el a fiatal Boncza Berta a barátnőinek írt leveleiben Adyról? Mi akadályozta Ady és Csinszka házasságát? Hogyan rekonstruálható Csinszka levelei alapján lakásuk berendezése, mi derül ki a házasélet nehézségeiről? Milyen bútorokkal és képekkel rendezte be otthonukat? A Csucsáról felhozott cselédlány miként emlékezik a költő utolsó éveire?

Dátum: 
2019. május 17. 19.00
Helyszín: 

Ibolya Espresso (1053 Budapest, Ferenciek tere 5.)