Jóry Judit: Szerelem és gyászdal – 66 epizód

Könyvbemutató
A könyvet bemutatja és a szerzővel beszélget: Pályi András író, a könyv szerkesztője; Kőrösi Zoltán író és Mészáros Sándor, a Kalligram Kiadó főszerkesztője
A szerző felolvas a könyvéből.
Jóry Juditnak kivételes képessége van rá, hogy józan kívülállóként, már-már személytelenül valljon léte legmélyebb titkairól – vágyról, fájdalomról, szorongásról, sorsról –, miközben mi sem áll tőle távolabb, mint az érzelmes, túlburjánzó vallomásos próza. Ő más utat jár, egyszerű köznapi zsargont beszél, szűkszavú tudósításokat fogalmaz, sebtiben felskiccelt jegyzetlapokat fűz egybe, könyve mégis a szív bölcsessége és az érzéki életigenlés ritka kincseivel ajándékoz meg.
Pályi András
 
Jóry Judit Szerelem és gyászdal – 66 epizód
A szöveg, a text (a szex-text) hasonlatos az első regényéhez, (Vetkőztetik a menyasszonyt) de talán töredezettebb, asszociációkban erősebben tobzódó. Ismét sok az önéletrajzi elem,de természetesen a mondatok a fikció terrénumán landolnak. Erotika, halál, extrém történetek, fájdalom és öröm jellemzik a prózát. Ismét egy női könyvet láthatunk. Aleatorikus a szerkezet. Verista, zaklatott történetek váltakoznak, tőmomdatszerű leírásokkal. Egy-egy sztori sokszorozódik, -akár négy-öt- különböző lezárással. Az önvallomásos beszéd mellett több az idegen szereplő, idegen elem. A képsorok, szósorok elhagyják az országot, olasz,francia, orosz klisék is megjelennek. Itt a belső címeket, számok helyettesítik.
 
Sok az irodalmi allúzió, az inceszt szöveg, vagy beemelt szöveg, az intertextualitás. Megjelenik a film, a képzőművészet, a pszichoanalízis áthallása. A szöveghelyeken látszólag oda nem illő képzettársítások olvashatók. Ismét a repetíciók ármádiája, líra, szakralitás és szekularitás, a megválthatatlanság szívszorító megmutatása, a szexualitás rövid ideig tartó, látszólagos megváltó ereje, és elillanása, a tradíciók megtartása és felbomlása, az érzelmek zűrzavara, depresszió és eufória olvasható. A szöveg egyfajta útirajz, guida...egy asszony női és emberi vívódása...s az írásban megjelenő öröme, s hite...
Jóry Judit
Dátum: 
2012. március 6. 18.00