Jacek Dehnel Lala című regényének bemutatója

Könyvbemutató
A Lengyel Intézet, a Kalligram Kiadó valamint a PIM szervezésében kerül sor a fiatal lengyel szerző komoly irodalmi elismerést hozó, és egy csapásra  közönségsikerré váló könyvének bemutatójára.
A rendezvény keretében Jacek Dehnel szerzővel Mészáros Sándor, a Kalligram Kiadó szerkesztője, valamint Keresztes Gáspár, a kötet fordítója beszélget.
 
„A Lala nem mindennapi mű. Hasonló stílusbeli érettséggel, formaismerettel, irodalmi kiműveltséggel nem büszkélkedhet egy huszonéves sem (...), mert ilyen olvasott és intelligens ifjakat nem hord a hátán a föld. Dehnel a kivétel, aki erősíti a szabályt.”
Dariusz Nowacki, Gazeta Wyborcza
 
A Lala című regény egy nemesi család sorsát bemutató nosztalgikus történet, melynek elbeszélője a nemzetség legidősebb tagja, aki szórakoztató anekdoták és rövid elbeszélések formájában meséli unokájának a család történetét.
A főszereplő Lala – Helena Bieniecka - sorsán keresztül, mintegy az ő szemszögéből rajzolódik ki Lengyelország története az októberi forradalomtól kezdve napjainkig. A több idősíkon mozgó történet aktivizálja a befogadót, aki ezáltal mind nagyobb lelkesedéssel vesz részt az összekuszált rokoni kapcsolatok szövevényes fonalának, valamint a szereplők magával ragadó sorsának felgombolyításában.
 
Jacek Dehnel – lengyel költő, publicista, író. Első novelláskötete 1999-ben jelent meg Kolekcja (Kollekció) címmel. Ezt követően első bestseller regénye, a Lala, 2006-ban került a lengyel könyvpiacra, s szinte azonnal a lengyel próza élvonalába emelte a fiatal alkotót.
A nagy sikerű bemutatkozás óta három további prózakötete, a Rynek w Smyrnie (Smyrnai tér) (2007), Balzakiana (2008) és Fotoplastikon (2009), valamint két verseskötete látott napvilágot.
A Kościelski-díjjal jutalmazott lírai kötetek után elnyerte az egyik legrangosabb irodalmi elismerés, a „Polityka” folyóirat díját is.
Az 1980-ban született fiatal író munkássága páratlan érettségről, nyelvi igényességről tesz tanúbizonyságot, és egyfajta klasszicizáló tendenciát mutat.
 
„Hatvanegy évvel a szerző születése előtt, 1919-ben jön világra a regény főhősnője, Helena Bieniecka, akit szépsége miatt mindenki csak Lalának, azaz babának nevez. Az ő alakját rekonstruálja könyvében Jacek, az unoka, kirajzolva egy különleges asszony történetét egy különleges korban, hiszen a nagypolgári família anekdotái pontosan visszatükrözik a hosszú huszadik század lengyel történelmét. Ám a családi történetek sem pusztán valós események krónikái, egyúttal átjárja őket a görög mítoszok, a shakespeare-i tragédiák és a világirodalom nagy történeteinek szelleme. A családi anekdoták, a nagymama szépiás színekkel megrajzolt képe egyszerre egy örökre eltűnt belle epoque megkapó felidézése és melankolikus tűnődés az idő múlásáról, elegáns és virtuóz nyelven, érett írói eszközökkel és finom humorral.
 
Ódivatú? Nosztalgikus? Eszképista? Talán. De az biztos, hogy kevesen csábítanak ilyen édesen és élvezetesen a múltba révedésre, és a mulandóságról való elmélkedésre.”
 
A Kalligram Kiadó előszavából
 
Jacek Dehnel: Lala, Kalligram Kiadó, 2010
Ford: Keresztes Gáspár
 
Dátum: 
2010. szeptember 9. 19.00