Hallgatás: poétika, politika, performativitás

Az ELTE Összehasonlító Irodalom- és Kultúratudományi Tanszéke és a Petőfi Irodalmi Múzeum konferenciája

A konferencia programja

június 12.

 

Elnök: Palkó Gábor

 

9.30 Dávidházi Péter: Csöndbe veszett ősi hangok. Egy bibliai ige észrevétlen hagyományváltása

9.50 Kulcsár Szabó Ernő: Rá/hallgatás (A hangolt érzékelés metonímiái Márai Szindbádjában)

10.10 Eisemann György: Hallgatás és tragikum

10.30 Bengi László: A hallgatás technikai összefüggései Cholnoky Viktor novelláiban

10.50 Vita

 

11.30 Kávészünet

 

Elnök: Kulcsár-Szabó Zoltán

 

12.00 Szávai János: Enrique Vila-Matas és az elnémulás-szindróma

12.20 Bónus Tibor: A prousti hallgatás – narrátor és szerző között

12.40 Szirák Péter: Bőbeszédűség és kimondatlanság Esterházy Péter életművében

13.00 Vita

 

13.30 Ebéd

 

Elnök: Kulcsár Szabó Ernő

 

15.00 Kricsfalusi Beatrix: Csend, szünet, hallgatás. A nem-beszélés színházi dimenziói

15.20 Simon Attila: A hallgatás médiumai (Euripidész: Hippolütosz)

15.40 Hajdu Péter: "Gondolhatni a többit!..." Az aktus hiánya a római elégiban

16.00 Vita

 

16.30 Kávészünet

 

Elnök: Kricsfalusi Beatrix

 

17.00 L. Varga Péter: Szóra bírt anyagiság. Materiális effektusok a lírában

17.20 Mezei Gábor: Az írás fraktúrái – térképzés és grafikus felületek

17.40 Smid Róbert: Antropomorfizmus és ökomimézis – a természet csendje a tropológiában és az ökológiában

18.00 Vita

 

 

június 13.

 

Elnök: Dávidházi Péter

 

9.30 Dobos István: A hallgatás nyelve – az apória adománya

9.50 Lőrincz Csongor: Hangoltság és hallgatás Heideggernél

10.10 Kulcsár-Szabó Zoltán: Heidegger és a kimondatlan

10.30 Pataki Viktor: Az affektus mint hallgatás

10.50 Vita

 

11.30 Kávészünet

 

Elnök: Dobos István

 

12.00 Tátrai Szilárd: A kifejtettség és a kifejtetlenség összjátékának poétikai mintázatai – kognitív pragmatikai megközelítés

12.20 Molnár Gábor Tamás: A kimondatlan és a meghallatlan: a hallgatás elbeszéléselméleti aspektusai

12.40 Dánél Mónika: A (meg)hallgatás képessége – kép és hang törésvonalai, narráció és képzelet, archív anyagok és traumatikus múlt W. G. Sebald, Radu Jude és Tompa Andrea műveiben

13.00 Fodor Péter: A hallgatás megtörése és az emlékezet rejtekútjai. Simó Sándor: A legszebb férfikor

13.20 Vita

 

14.00 Ebéd

 

Elnök: Lőrincz Csongor

 

15.00 Horváth Kornélia: A „hallgatás” mint szövegformálás, nyelvhasználat és beszédmód

15.20 Bednanics Gábor: Hallgatás: a modern költészet kitüntetett alakzata?

15.40 Fogarasi György: Méltóság és méreg: a hallgatás (dez)antropolitikája Alfred de Vigny „A farkas halála” és William Blake „A méregfa” című versében

16.00 Vita

 

16.30 Kávészünet

 

Elnök: Horváth Kornélia

 

17.00 Szávai Dorottya: Hallgatás-poétikák és (el)hallgatásalakzatok a kortárs magyar költészetben

17.20 Lénárt Tamás: A költői kép hallgatása

17.40 Balogh Gergő: Hallgatás és elhallgattatás. A cenzúra rendje a magyar irodalmi modernségben

18.00 Vita

 

18.30 A konferencia lezárása

Dátum: 
2018. június 12. 10.00 - 2018. június 13. 16.00