Hagyatékátadás

Kabdebó Tamás hagyatékát átadja Kabdebó Lily, az író lánya

„A Duna sorsa az, hogy a kivájt, majd később állandósult és szabályozott mederben Közép-Európa szívén, Ausztrián és Magyarországon keresztülfolyva magába szívja a mellékfolyók víztömegét és Al-Dunává duzzadjon. A partján élő emberek, asszonyok gyakori sorsa az, hogy határok közé, illetve mögé zárják őket, Duna-határok mögé is, ami a legtermészetellenesebb dolgok egyike, a gátat kivéve, ami még a határnál is rosszabb.” (Kabdebó Tamás: Hármasság a Danubius Danubiában.)

 

Kabdebó Tamás író részt vett az 1956-os forradalomban. A forradalom bukása után Nyugat-Európába emigrált. Először Angliában telepedett le, a Cardiff Universitynél lett könyvtáros, majd a londoni University College-ben dolgozott. Élt Cardiffban, Guyanában és Manchesterben is, majd Írországban egy Dublin melletti településen. Élete utolsó 17 éveiben már „csak” az irodalommal foglalkozott a Newcastle-i Danubius Könyvházban, amely magyar kulturális vendéghelyként működött.

Hazáját, anyanyelvét soha nem feledte, ezt bizonyítja több mint harminc, magyar nyelven írt műve. Tartotta a kapcsolatot a kortárs magyar írókkal, igyekezett őket bemutatni a nyugat-európai irodalmi szcénában, többek között magyar szépirodalmi művek angol nyelvre fordításával is. Kiemelkedő érdemei vannak a magyar klasszikusok fordításában és az angolszász világgal való megismertetésében. Ő az első 20. századi magyar, akinek novellafordításai jelentek meg walesi nyelven.

Saját bevallása szerint harminchárom lakóhelye volt a Duna-parti szülőhely és írországi otthona között. Ha valaki, Kabdebó igazi világpolgár. Világpolgárságát a magyar történelemnek köszönheti.

Írói hagyatéka, könyvtára és kéziratai az NKA Ithaka pályázatának támogatásával most hazatért Magyarországra és a Petőfi Irodalmi Múzeumban kerül elhelyezésre.

Dátum: 
2019. május 29. 16.00