Füst Milán emlékülés

9.30 Füst Milán születésének 125. évfordulója alkalmából rendezendő emlékülés
 
13.30 a Füst Milán Fordítói Díj és Ösztöndíjak átadása
 
Az MTA Füst Milán Fordítói Alapítvány programja
[Ide bármit írhat]
Részletes program:
 
Elhangzik Füst Milán: A magyarokhoz című verse   
 
Megnyitó, köszöntő
 
E. Csorba Csilla, a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatójának mint házigazdának üdvözlő szavai                                                                                                                           
 
Szegedy-Maszák Mihály akadémikusnak, az MTA Füst Milán
Fordítói Alapítvány kuratóriuma elnökének bevezető előadása         
 
Kulcsár Szabó Ernő akadémikus, az MTA Füst Milán Fordítói Alapítvány kuratóriumának leköszönt elnöke szól az Emlékülés résztvevőihez
 
Megköszönik Kulcsár Szabó Ernőnek az MTA Füst Milán Fordítói Alapítványban végzett munkáját
Rőder Edit, az MTA Füst Milán Fordítói Alapítvány kuratóriumának tagja: Megemlékezés Füst Milánról és Füst Milánné Helfer Erzsébetről                                                       
 
Elhangzik Füst Milán: Végrendelet feleségemnek című verse.
 
Szünet (10.25-10.40)
 
Poszler György akadémikus: Borús bekezdések Füst Milánról
 
Angyalosi Gergely főmunkatárs, MTA BTK ITI, irodalomtörténész: Bizonyosság és agnoszticizmus a Változtatnod nem lehet című kötetben 
 
Elhangzik: Füst Milán: Habok a köd alatt című verse
 
Sándor Iván író: A lélek sötét oldalának színeváltozásai /Boldogtalanok - Negyedik Henrik király/
 
Márton László író: Füst Milán elbeszélő eljárásai  
 
Ebédszünet 12.00-13.30
 
Füst Milán Fordítói Díj és Ösztöndíjak átadása
Szegedy-Maszák Mihály, az MTA Füst Milán Fordítói Alapítvány elnöke átadja a Füst Milán Díjat és Ösztöndíjakat.
 
Laudációt mond: Pál Ferenc tanszékvezető egyetemi tanár
 
A kuratórium által kiválasztandó Füst Milán-díjas vagy ösztöndíjas felszólalása, melyben a magyar irodalom idegen nyelvre fordításáról beszél
 
 
Szünet 14.20 -14.35
 
 
Tudományos ülésszak
 
Veres András irodalomtörténész: „Ez mind én voltam egykor”
 
Molnár Gábor Tamás PhD: Hang és látvány Füst Milán elbeszélő prózájában  
 
Bárdos László költő, irodalomtörténész: A Napló és a levelezés néhány közös vonásáról
 
Elhangzik egy részlet Füst Milán: A feleségem története
Störr kapitány feljegyzései című regényéből 
 
Szünet 15.45-16.00
 
Szigeti Csaba Ferenc irodalomtörténész, egyetemi tanár: A verzók tanúsága (Füst Milán: Az orgonista című kisregényének datálási kérdései)
 
Szilágyi Judit muzeológus, PIM: Füst Milán: Vegyes írásai című kötet néhány olvasata
 
Schein Gábor író, irodalomtörténész:  Messze áll mindenkitől? Füst Milán költészetének helyzete a 20. századi magyar irodalomban
 
Szegedy-Maszák Mihálynak, a kuratórium elnökének zárszava
 
Hangfelvételről elhangzik Füst Milán előadásában Öregség című verse.
 
Dátum: 
2013. október 18. 10.30